Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Úřad MČ » Volby

Volby do zastupitelstva MČ Praha-Troja a Hlavního města Prahy 2022

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcí a do zastupitelstva HMP se budou konat

v pátek 23. září 2022 od 14 do 22 hod.

v sobotu 24. září 2022 od 8 do 14 hod.

v hale Úřadu MČ Praha Troja, Trojská 230/96, Praha 7.

Hlasování probíhá jen na území ČR a hlasování na voličský průkaz není možné.

Hlasovat můžou i cizinci s trvalým pobytem v Troji (z členských států EU), kteří jsou na vlastní žádost zapsaní v dodatku stálého seznamu voličů. Ti voliči – cizinci, kteří už byli zapsaní v dodatku seznamu při minulých volbách, zůstávají automaticky zapsaní i nadále. Zapsat se lze na úřadě do 20.9.2022.

V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva, který má být zvolen. Voliči je obdrží nejpozději 3 dny před volbami a samozřejmě budou k dispozici také ve volební místnosti. V Troji bylo usnesením zastupitelstva schváleno 9 členů.

 

Jak se bude hlasovat

- volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno (v Troji 9)

- volič označí křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce pouze jednu volební stranu (tím je dán hlas všem kandidátům v pořadí této strany v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen (9)

- volič označí křížkem v rámečku před jménem kandidáta toho kandidáta, pro kterého hlasuje z jakékoliv strany, nejvýše tolik, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno (9)

- tyto dva způsoby lze kombinovat (označit křížkem jednu volební stranu a v rámečku před jménem kandidáta i libovolné  kandidáty - pak je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku jen kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce (9)

Neplatné hlasy: bez označení strany a bez označení kandidáta, lístky přetržené, bez úřední obálky či více vložených lístků do téhož zastupitelstva, označení více než jedné volební strany, označení více trojských kandidátů než 9.

Hlasovací lístek pro zastupitelstvo hl. m. Prahy bude označen pruhem. Vloží se do jedné společné úřední obálky společně s lístkem pro trojské zastupitelstvo. Počet hlasů pro zastupitelstvo HMP je 65.

                                                             

Informace k volbám, včetně návodu, jak upravit hlasovací lístek, naleznete i ve formě videa.

V aplikaci Kudy k volbám si podle místa trvalého bydliště můžete nalézt, kde se nachází volební místnost, ve které můžete volit v nadcházejících volbách do zastupitelstva městské části a Zastupitelstva hl.m.Prahy. Také se vám zobrazí, jak se do volební místnosti dostanete z místa bydliště.

 

Soubory ke stažení

ikona pdf Jak upravit hlasovací lístek ( PDF 443.4 kB )

Publikováno: 13.09.2022