Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Úřad MČ » Volby

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU  ČR

Volit budeme v pátek 8. října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hodin. MČ Praha – Troja má jeden volební okrsek, takže volby proběhnou na jednom místě – v přízemí v hale Úřadu Městské části Praha Troja, Trojská 230/96.

Nezapomeňte si s sebou vzít platný občanský průkaz nebo pas (cestovní, služební, diplomatický). Voliči z jiných koutů republiky můžou přijít volit s voličským průkazem.

Dobrá zpráva pro starší, nemocné či invalidní trojské spoluobčany: pokud byste se ze zdravotních důvodů nemohli osobně dostavit do volební místnosti, zavolejte na úřad (284 691 121, 284 686 103) a zajistěte si návštěvu volební komise s přenosnou schránkou u vás doma.

Pokud se vám stane, že v termínu voleb potřebujete odcestovat v rámci ČR i do ciziny a rádi byste hlasovali, zařiďte si na úřadě MČ Praha Troja vydání voličského průkazu. Pro voličský průkaz osobně můžete nejdříve 23.9. nebo jej po tomto datu zašleme i na požadovanou adresu či adresu zastupitelského úřadu v cizině, kde bude volič hlasovat. Voliči, kteří budou hlasovat v zahraničí na zastupitelských úřadech, budou tentokrát volit kandidáty z Ústeckého kraje, který určila losem Státní volební komise.

Nejpozději do 1. 10. do 16 hod. můžete o voličský průkaz zažádat písemně (je třeba mít ale úředně ověřený podpis) nebo žádost zaslat datovou schránkou (vzor žádosti si můžete stáhnout na www.mctroja.cz).

 

Poslední den, kdy je možno přijít osobně na úřad pro voličský průkaz, je středa 6. 10. do 16 hod., kdy se zároveň uzavírají i volební seznamy.

Podrobné informace naleznete na www.mvcr.cz/volby

                                          Renata Zajícová, odd. evidence obyvatel a zapisovatel OVK

 

Již tento pátek a sobotu se konají parlamentní volby.  Víte, kudy do volební místnosti?

Poradí Vám naše mapová aplikace kudykvolbam.iprpraha.cz/

Jak volit, když jsem v karanténě nebo v izolaci

Hlasovat na volebním stanovišti mohou pouze voliči, jimž byla nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění covid-19 a kteří mají trvalý pobyt na území městské části, pro kterou je volební stanoviště zřízeno, nebo jim byl vydán voličský průkaz. Hlasování proběhne ve středu 6. 10. 2020 od 8 do 17 hodin. Hlasovat lze pouze z motorového vozidla. Na příjezdových komunikacích k volebnímu stanovišti budou pro snazší orientaci umístěny informativní směrové dopravní značky.

Volební stanoviště na parkovišti Letňany (vjezd ulice Prosecká, výjezd ulice Listova)

Umístění: Praha 9, pozemek parc. č. 547/43 v katastrálním území Letňany

Volební stanoviště je zřízeno pro městské části: Praha 8, Praha 9, Praha 14, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha – Běchovice, Praha – Březiněves, Praha – Čakovice, Praha – Dolní Chabry, Praha – Dolní Počernice, Praha – Ďáblice, Praha – Klánovice, Praha – Satalice, Praha – Troja, Praha - Vinoř

 

Informace o telefonních číslech pro podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

 

Žádost o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky lze podat Magistrátu hlavního města Prahy nejpozději do 7. 10. 2021 do 20 hodin na těchto telefonních číslech:

 

•             771 224 472

•             771 224 473

•             771 224 474

Telefonní čísla jsou v provozu:

•             ve středu 29. 10. 2021 od 9 hodin do 18 hodin

•             ve čtvrtek 30. 10. 2021 od 9 hodin do 16 hodin

•             v pátek 1. 10. 2021 od 9 hodin do 14 hodin

•             v pondělí 4. 10. 2021 od 9 hodin do 18 hodin

•             v úterý 5. 10. 2021 od 9 hodin do 16 hodin

•             ve středu 6. 10. 2021 od 9 hodin do 18 hodin

•             ve čtvrtek 7. 10. 2021, tj. v poslední den lhůty, od 9 hodin do 20 hodin

Ve dnech pracovního klidu nejsou linky obsluhovány.

Při podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky volič sdělí zaměstnanci Magistrátu hlavního města Prahy:

•             jméno (jména) a příjmení

•             datum narození

•             adresu místa trvalého pobytu

•             adresu místa, kde na území hl. m. Prahy pobývá

•             telefonní číslo.

Do zvláštní přenosné volební schránky mohou hlasovat pouze voliči, jimž byla nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění covid-19. Hlasování proběhne v pátek 8. 10. 2021 od 8 do 22 hodin a v sobotu 9. 10. 2021 od 8 do 14 hodin.

Soubory ke stažení

ikona doc Žádost o voličský průkaz ( DOC 660.5 kB )

Publikováno: 19.08.2021