Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Aktuality

Volby do Evropského parlamentu

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2009

Volby do EP se konají v pátek 5.6. od 14 – 22 hod. a v sobotu 6.6.2009 od 8 – 14 hod.

 

 

Právo volit má každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a také občan jiného státu EU, který je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel a o zápis do seznamu voličů pro tyto volby požádá nejpozději do 26.4.2009 do 16 hod.

 

Voliči si mohou požádat již nyní o vydání voličského průkazu, nejpozději však do 21.5.2009 do 16 hod. písemně

(žádost zaslaná poštou musí být opatřena úředně

ověřeným podpisem voliče) nebo osobně vyplnit na zdejším úřadě. Žádost je ke stažení na stránkách

www.mctroja.cz nebo je k dispozici v hale úřadu MČ

Praha-Troja.

Cizincům je rovněž k dispozici brožura „Informace o základních zásadách hlasování ve volbách do EP na území

ČR“ včetně žádosti o zápis do seznamu voličů v několika světových jazycích.

Voličské průkazy budou vydávány od čtvrtka 21.5.2009 na úřadě MČ Praha-Troja.

Volič může ze zdravotních důvodů požádat komisi o hlasování do přenosné volební schránky (tel. 284686103 nebo 284686104).

 

Podrobnosti o volbách do EP a o podmínkách hlasování občanů z jiných členských států EU najdete na stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz.

(ikonka v pravé části textu dole)

za evidenci obyvatel ÚMČPraha-Troja R.Zajícová

 


Publikováno: 21.04.2009