Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Životní prostředí

Velkoobjemové kontejnery ve druhém pololetí 2016

Prosím sledujte průběžně termíny přistavení kontejnerů v časopise TROJA nebo na stránkách www.mctroja.cz.

Velkoobjemové kontejnery - domovní odpad

sobota 10. 9. DOPOLEDNE od 8.00 do 12.00 hod.

dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211

Pod Salabkou x Trojská

V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

 

neděle 11. 9. ODPOLEDNE od 13.00 do 17.00 hod.

Sádky, u stání na separovaný odpad

Pod Havránkou u čp. 238/8 před vraty Panského statku

Na Pazderce proti čp. 213

 

sobota 5. 11. DOPOLEDNE od 8.00 do 12.00 hod.

dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211

Pod Salabkou x Trojská

V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

 

neděle 6. 11. ODPOLEDNE od 13.00 do 17.00 hod.

Sádky, u stání na separovaný odpad

Pod Havránkou u čp. 238/8 před vraty Panského statku

Na Pazderce proti čp. 213

 

Velkoobjemové kontejnery – bioodpad

listí, tráva, plevel, dřevní štěpka z větví, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec apod.

sobota 16. 7. DOPOLEDNE od 9.00 do 12.00 hod.

Pod Salabkou x Trojská

ZŠ Trojská 110/211

 

sobota 16. 7. ODPOLEDNE od 13.00 do 16.00 hod.

V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

 

neděle 18. 9. DOPOLEDNE od 9.00 do 12.00 hod.

ZŠ Trojská 110/211

V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)
 

neděle 18. 9. ODPOLEDNE od 13.00 do 16.00 hod.

Pod Salabkou x Trojská

 

neděle 6. 11. DOPOLEDNE od 9.00 do 12.00 hod.

ZŠ Trojská 110/211

V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)
 

neděle 6. 11. ODPOLEDNE od 13.00 do 16.00 hod.

Pod Salabkou x Trojská

 
 

sobota 19. 11. ODPOLEDNE od 13.00 do 16.00 hod.

ZŠ Trojská 110/211

V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)
 

neděle 20. 11. ODPOLEDNE od 13.00 do 16.00 hod.

Pod Salabkou x Trojská

 

Svoz nebezpečného odpadu

syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla, elektrické baterie, autobaterie, oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty, kyseliny, louhy, lepidla, pryskyřice, zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, jehly), tiskařské barvy, tonery, inkousty, těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

 

sobota 2. 7.      středa 5. 10.

sobota:

V Podhoří (točna autobusů)                                  1110 – 1130

křižovatka ulic Trojská – Pod Havránkou            1140 – 1200

 

středa:

V Podhoří (točna autobusů)                                  1810 – 1830

křižovatka ulic Trojská – Pod Havránkou            1840 – 1900

Publikováno: 08.07.2016