Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Aktuality

Velkoobjemové kontejnery v roce 2007

 
Přistavení velkoobjemových kontejnerů v roce 2007
 
Úřad městské části Praha – Troja ve spolupráci s firmou IPODEC zajišťuje
T R A D I Č N Í     S B Ě R   velkoobjemového odpadu v následujících termínech roku 2007.
 
SBĚR se koná ve dnech: 
 
31.3. až 1.4.
28.4.až 29.4.
12. až 13.5.
22.9. až 23.9
6.10. až 7.10.
10.11. až 11.11. 2007 
 
Kontejnery budou přistaveny na tradičních místech v Troji.
Ulice – Nad Kazankou – ve dvoře ZŠ Trojská
Ulice – Sádky – naproti „ Nevolova statku“
Ulice - Pod Salabkou – křižovatka s Trojskou
Ulice - Pod Havránkou – při ústí Haltýře
Ulice – Na Pazderce – naproti domu č. 213
Ulice - V Podhoří - naproti „Octárně“
 
Vzhledem k tomu, že při sběru železného šrotu nejsou předpokládané kapacity naplněny, nebude tento sběr zajišťován. 
 

Publikováno: 01.09.2007