Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Životní prostředí

Velkoobjemové kontejnery v druhém pololetí 2017

Prosím sledujte průběžně termíny přistavení kontejnerů v časopise TROJA nebo na stránkách www.mctroja.cz.

Velkoobjemové kontejnery - domovní odpad

sobota 16. 9. DOPOLEDNE od 8.00 do 12.00 hod.

dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211

Pod Salabkou x Trojská

V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

 

neděle 17. 9. ODPOLEDNE od 13.00 do 17.00 hod.

Sádky, u stání na separovaný odpad

Pod Havránkou u čp. 238/8 před vraty Panského statku

Na Pazderce proti čp. 213

 

sobota 18. 11. DOPOLEDNE od 8.00 do 12.00 hod.

dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211

Pod Salabkou x Trojská

V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

 

neděle 19. 11. ODPOLEDNE od 13.00 do 17.00 hod.

Sádky, u stání na separovaný odpad

Pod Havránkou u čp. 238/8 před vraty Panského statku

Na Pazderce proti čp. 213

 

Velkoobjemové kontejnery – bioodpad

listí, tráva, plevel, dřevní štěpka z větví, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec apod.

sobota 26. 8. DOPOLEDNE od 9.00 do 12.00 hod.

Pod Salabkou x Trojská

ZŠ Trojská 110/211

 

neděle 27. 8. ODPOLEDNE od 13.00 do 16.00 hod.

V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

 

sobota 7. 10. ODPOLEDNE od 13.00 do 16.00 hod.

ZŠ Trojská 110/211

V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)
 

neděle 8. 10. ODPOLEDNE od 13.00 do 16.00 hod.

Pod Salabkou x Trojská

 

sobota 11. 11. DOPOLEDNE od 9.00 do 12.00 hod.

ZŠ Trojská 110/211

V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)
 

neděle 12. 11. DOPOLEDNE od 9.00 do 12.00 hod.

Pod Salabkou x Trojská

 
 

sobota 25. 11. ODPOLEDNE od 13.00 do 16.00 hod.

ZŠ Trojská 110/211

V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)
 

neděle 26. 11. ODPOLEDNE od 13.00 do 16.00 hod.

Pod Salabkou x Trojská

 

Mobilní sběrné dvory

dočasně umístěné kontejnery, do kterých je možné odkládat několik druhů odpadu. Během provozní doby kontejnerů je možné, ve spolupráci s pověřeným pracovníkem, odložit dřevěný a stavební suť (namísto kovů), odpad ze zeleně, objemný odpad, elektrozařízení a nebezpečný odpad.

 

neděle 22. 10. od 9.00 do 15.00 hod.

V ulici Sádky u Diplomatické čtvrti

 

Svoz nebezpečného odpadu

syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla, elektrické baterie, autobaterie, oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty, kyseliny, louhy, lepidla, pryskyřice, zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, jehly), tiskařské barvy, tonery, inkousty, těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

 

středa 4. 10.

V Podhoří (točna autobusů)                                              1810 – 1830

křižovatka ulic Trojská – Pod Havránkou                        1840 – 1900


 

 [

Publikováno: 25.08.2017