Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Životní prostředí

Velkoobjemové kontejnery v druhém pololetí 2014

 

Prosím sledujte průběžně termíny přistavení kontejnerů v časopise TROJA nebo na stránkách www.mctroja.cz.

Velkoobjemové kontejnery - domovní odpad

sobota 20. 9. DOPOLEDNE od 8.00 do 12.00 hod.

stanoviště:

dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211

Pod Salabkou x Trojská

V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

 

neděle 21. 9. DOPOLEDNE od 8.00 do 12.00 hod.

stanoviště:

Sádky, u stání na separovaný odpad

Pod Havránkou u čp. 238/8 před vraty Panského statku

Na Pazderce proti čp. 213

 

sobota 8. 11. ODPOLEDNE od 13.00 do 17.00 hod.

stanoviště:

dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211

Pod Salabkou x Trojská

V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

 

neděle 9. 11. ODPOLEDNE od 13.00 do 17.00 hod.

stanoviště:

Sádky, u stání na separovaný odpad

Pod Havránkou u čp. 238/8 před vraty Panského statku

Na Pazderce proti čp. 2

 

 

Svoz nebezpečného odpadu

syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla, elektrické baterie, autobaterie, oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty, kyseliny, louhy, lepidla, pryskyřice, zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, jehly), tiskařské barvy, tonery, inkousty, těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

 

středa 8. 10.

 

V Podhoří (točna autobusů)                                  18.10 – 18.30

křižovatka ulic Trojská – Pod Havránkou                        18.40 – 19.00   

 

 

Velkoobjemové kontejnery – bioodpad

(listí, tráva, plevel, dřevní štěpka z větví, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec apod.)

sobota 4. 10. ODPOLEDNE od 13.00 do 16.00 hod.

ZŠ Trojská 110/211

V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

 

neděle 5. 10. DOPOLEDNE od 9.00 do 12.00 hod.

Pod Salabkou x Trojská

 

sobota 22. 11. ODPOLEDNE od 13.00 do 16.00 hod.

Pod Salabkou x Trojská

 

neděle 23. 11. DOPOLEDNE od 9.00 do 12.00 hod.

ZŠ Trojská 110/211

V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

Publikováno: 05.09.2014