Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Životní prostředí

Velkoobjemové kontejnery v 1. pololetí 2017

 

 

Prosím sledujte průběžně termíny přistavení kontejnerů v časopise TROJA nebo na stránkách www.mctroja.cz.

Velkoobjemové kontejnery – domovní odpad

sobota 29. 4. DOPOLEDNE od 8.00 do 12.00 hod.

dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211

Pod Salabkou x Trojská

V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

 

neděle 30. 4. ODPOLEDNE od 13.00 do 17.00 hod.

Sádky, u stání na separovaný odpad

Pod Havránkou u čp. 238/8 před vraty Panského statku

Na Pazderce proti čp. 213 

 

sobota 24. 6. DOPOLEDNE od 8.00 do 12.00 hod.

dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211

Pod Salabkou x Trojská

V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

 

neděle 25. 6. ODPOLEDNE od 13.00 do 17.00 hod.

Sádky, u stání na separovaný odpad

Pod Havránkou u čp. 238/8 před vraty Panského statku

Na Pazderce proti čp. 213

 

Velkoobjemové kontejnery – bioodpad

listí, tráva, plevel, dřevní štěpka z větví, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec apod.

 

sobota 4. 3. DOPOLEDNE od 9.00 do 12.00 hod.

ZŠ Trojská 110/211

V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

 

neděle 5. 3. DOPOLEDNE od 9.00 do 12.00 hod.

Pod Salabkou x Trojská

 

sobota 25. 3. ODPOLEDNE od 13.00 do 16.00 hod.

ZŠ Trojská 110/211

V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

 

neděle 26. 3. ODPOLEDNE od 13.00 do 16.00 hod.

Pod Salabkou x Trojská

 

sobota 15. 4. ODPOLEDNE od 13.00 do 16.00 hod.

ZŠ Trojská 110/211

 

neděle 16. 4. DOPOLEDNE od 9.00 do 12.00 hod.

V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

 

Mobilní sběrný dvůr

dočasně umístěné kontejnery, do kterých je možné odkládat několik druhů odpadu. Během provozní doby kontejnerů je možné, ve spolupráci s pověřeným pracovníkem, odložit dřevěný a stavební suť (namísto kovů), odpad ze zeleně, objemný odpad, elektrozařízení a nebezpečný odpad.

neděle 28. 5. od 9.00 do 15.00 hodin

V ulici Sádky u Diplomatické čtvrti

 

Svoz nebezpečného odpadu

syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla, elektrické baterie, autobaterie, oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty, kyseliny, louhy, lepidla, pryskyřice, zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, jehly), tiskařské barvy, tonery, inkousty, těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

 

středa 5. 4.      sobota 1. 7.     středa 4. 10.

 

sobota:

V Podhoří (točna autobusů)                                              1110 – 1130

křižovatka ulic Trojská – Pod Havránkou                        1140 – 1200

 

středa:

V Podhoří (točna autobusů)                                              1810 – 1830

křižovatka ulic Trojská – Pod Havránkou                        1840 – 1900

 

  

 

 

 

Publikováno: 23.01.2017