Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Životní prostředí

Velkoobjemové kontejnery, kontejnery na bioodpad a mobilní sběrný dvůr v 1. pololetí 2019

Velkobjemové kontejnery I. pol. 2019

27.4.2019 od 8:00 do 12:00

Pod Salabkou x Trojská

V Podhoří 280

ZŠ + TGSČ Trojská 110/21

28.4.2019 od 13:00 do 17:00

Pod Havránkou 807/15

Sádky

 

Velkobjemové kontejnery na bioodpad I. pol. 2019

13.4.2019 od 13:00 do 16:00

Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská

Pod Salabkou x Trojská

14.4.2019 od 13:00 do 16:00

V Podhoří čp. 280

 

Mobilní sběrný dvůr I. pol. 2019

26.5.2019 od 9:00 do 15:00

Sádky

 

Publikováno: 15.03.2019