Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Životní prostředí

Velkoobjemové kontejnery, biokontejnery a svoz nebezpečného odpadu v prvním pololetí roku 2014

 

Prosím sledujte průběžně termíny přistavení kontejnerů v časopise TROJA nebo na stránkách www.mctroja.cz.
 
Velkoobjemové kontejnery - domovní odpad
 
sobota 26. 4. DOPOLEDNE od 8.00 do 12.00 hod.
stanoviště:
dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211
Pod Salabkou x Trojská
V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)
 
neděle 27. 4. DOPOLEDNE od 8.00 do 12.00 hod.
stanoviště:
Sádky, u stání na separovaný odpad
Pod Havránkou u čp. 238/8 před vraty Panského statku
Na Pazderce proti čp. 213
 
 
sobota 14. 6. ODPOLEDNE od 13.00 do 17.00 hod.
stanoviště:
dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211
Pod Salabkou x Trojská
V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)
 
neděle 15. 6. ODPOLEDNE od 13.00 do 17.00 hod.
stanoviště:
Sádky, u stání na separovaný odpad
Pod Havránkou u čp. 238/8 před vraty Panského statku
Na Pazderce proti čp. 213
 
 
 
 
 
Svoz nebezpečného odpadu
syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla, elektrické baterie, autobaterie, oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty, kyseliny, louhy, lepidla, pryskyřice, zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, jehly), tiskařské barvy, tonery, inkousty, těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 
středa 9. 4.
středa 9. 7.
středa 8. 10.
 
V Podhoří (točna autobusů)                                  18.10 – 18.30
křižovatka ulic Trojská – Pod Havránkou                        18.40 – 19.00   
 
Velkoobjemové kontejnery – bioodpad
(listí, tráva, plevel, dřevní štěpka z větví, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec apod.)
 
sobota 19. 4. ODPOLEDNE od 13.00 do 16.00 hod.
ZŠ Trojská 110/211
V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)
neděle 20. 4. DOPOLEDNE od 9.00 do 12.00 hod.
Pod Salabkou x Trojská
 
 
sobota 17. 5. ODPOLEDNE od 13.00 do 16.00 hod.
ZŠ Trojská 110/211
V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)
neděle 18. 5. ODPOLEDNE od 13.00 do 16.00 hod.
Pod Salabkou x Trojská
 
 

Publikováno: 25.03.2014