Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Životní prostředí

Velkoobjemové kontejnery, biokontejnery a svoz nebezpečného odpadu v druhém pololetí roku 2013

 

Velkoobjemové kontejnery - domovní odpad
 
sobota 21. 9. DOPOLEDNE od 8.00 do 12.00 hod.
stanoviště:
dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211
Pod Salabkou x Trojská
V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)
 
neděle 22. 9. DOPOLEDNE od 8.00 do 12.00 hod.
stanoviště:
Sádky, u stání na separovaný odpad
Pod Havránkou u čp. 238/8 před vraty Panského statku
Na Pazderce proti čp. 213
 
 
Další termín svozu:               
SOBOTA       9. 11.              13-17.00 h
NEDĚLE        10. 11.             13-17.00 h
 
 
Velkoobjemové kontejnery – bioodpad
(listí, tráva, plevel, dřevní štěpka z větví, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec apod.)
sobota 7. 9. DOPOLEDNE od 9.00 do 12.00 hod.
V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)
Pod Salabkou x Trojská
sobota 7. 9. ODPOLEDNE od 13.00 do 16.00 hod.
ZŠ Trojská 110/211                                                                                                   
 
sobota 5. 10. DOPOLEDNE od 9.00 do 12.00 hod.
ZŠ Trojská 110/211
neděle 6. 10. DOPOLEDNE od 9.00 do 12.00 hod.
V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)
Pod Salabkou x Trojská
 
 
Svoz nebezpečného odpadu
syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla, elektrické baterie, autobaterie, oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty, kyseliny, louhy, lepidla, pryskyřice, zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, jehly), tiskařské barvy, tonery, inkousty, těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 
středa 9. 10.
 
V Podhoří (točna autobusů)                             18.10 – 18.30
křižovatka ulic Trojská – Pod Havránkou     18.40 – 19.00  

Publikováno: 12.08.2013