Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Životní prostředí

Velkoobjemové kontejnery a biokontejnery v 1. pololetí 2023

PŘEHLED KONTEJNERŮ NA BIOODPAD, NA OBJEMNÝ ODPAD, MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ

V prvním pololetí budou na obvyklá stanoviště od dubna do června přistavovány velkoobjemové kontejnery na bioodpad a objemný odpad (přesný rozpis níže). Kontejnery na bioodpad vždy jeden víkend v měsíci, a to dvě stanoviště v sobotu (Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská, V Podhoří proti č.p. 280), třetí stanoviště v neděli (Pod Salabkou x Trojská). Kontejnery na objemný odpad také o víkendech střídavě na pěti obvyklých stanovištích (Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská, Pod Salabkou x Trojská, V Podhoří proti č.p. 280, Sádky u stanoviště na tříděný odpad a Pod Havránkou 807/15). Mimo uvedené termíny můžete využít některý ze sběrných dvorů hlavního města Prahy.

(POZOR - Sběrný dvůr Voctářova, Praha 8 - Libeň, je zrušen:

https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/uzavreni_sberneho_dvora_voctarova_na.html).

 

VOK  BIOODPAD  -  1. pololetí 2023              Tel. dispečink: 724 244 105, 724 846 719

Ulice / místo

Datum

Od

Do

 

 

 

 

Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21

So 01.04.2023

09:00

12:00

V Podhoří proti č.p. 280 (bývalá octárna)

So 01.04.2023

09:00

12:00

Pod Salabkou x Trojská

Ne 02.04.2023

13:00

16:00

 

 

 

 

Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21

So 13.05.2023

13:00

16:00

V Podhoří proti č.p. 280 (bývalá octárna)

So 13.05.2023

13:00

16:00

Pod Salabkou x Trojská

Ne 14.05.2023

13:00

16:00

 

 

 

 

Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21

So 10.06.2023

09:00

12:00

V Podhoří proti č.p. 280 (bývalá octárna)

So 10.06.2023

09:00

12:00

Pod Salabkou x Trojská

Ne 11.06.2023

13:00

16:00

       

VOK OBJEMNÝ ODPAD – 1. pololetí 2023              Tel. dispečink: 724 240 941

Ulice / místo

Datum

Od

Do

 

 

 

 

Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21

So 15.4.2023

9:00

13:00

V Podhoří proti č.p. 280 (bývalá octárna)

So 15.4.2023

9:00

13:00

Pod Salabkou x Trojská

So 15.4.2023

9:00

13:00

 

 

 

 

Pod Havránkou 807/15 (u stan. tř.odpadu č. 16)

So 20.5.2023

9:00

13:00

Sádky (u stan. tříděného odpadu č.4)

So 20.5.2023

9:00

13:00

 

 

 

 

Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21

So 27.5.2023

9:00

13:00

V Podhoří proti č.p. 280 (bývalá octárna)

So 27.5.2023

9:00

13:00

 

 

 

 

Pod Salabkou x Trojská

So 3.6.2023

9:00

13:00

Sádky (u stan. tříděného odpadu č.4)

So 3.6.2023

9:00

13:00

 

 

 

 

Pod Havránkou 807/15 (u stan. tř.odpadu č. 16)

So 17.6.2023

9:00

13:00

Sádky (u stan. tříděného odpadu č.4)

So 17.6.2023

9:00

13:00

 

 

 

 

Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21

So 24.6.2023

9:00

13:00

V Podhoří proti č.p. 280 (bývalá octárna)

So 24.6.2023

9:00

13:00

 

HARMONOGRAM MOBILNÍHO SBĚRU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ NA ÚZEMÍ MČ PRAHA - TROJA V ROCE 2023

datum - den

zastávka

           den / čas,  od - do

29.03.2023 - středa

MČ Praha - Troja

Po - Pá

So

06.05.2023 - sobota

1. V Podhoří (točna autobusu)

18:10 - 18:30

10:10 - 10:30

26.09.2023 - úterý

2. křiž. ul. Trojská x Pod Havránkou

18:40 - 19:00

10:40 - 11:00

 

V rámci mobilního sběru mohou občané hl.m. Prahy odevzdávat ZDARMA tyto odpady:

rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, zahradní chemie, pesticidy, teploměry a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk, ředidla, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí a odmašťovací prostředky), léčiva. Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách (jedlé oleje a tuku v uzavřených PET lahvích)!

NELZE ODEVZDÁVAT: stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod. Ostatní druhy nebezpečných odpadů prosím odevzdávejte na příslušných místech zpětného odběru, případně ve sběrných dvorech.

V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče na telefonních číslech 284 098 887 nebo 284 098 888 (pevná linka přesměrovaná na mobil řidiče).

Podrobnější informace a harmonogram mobilního sběru ostatních městských částí na

https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/mobilni_sber_nebezp_odpadu_vPraze_2023.html  

 

Při uzavření Sběrného dvoru Voctářova můžete využít všechny ostatní Sběrné dvory hl.m.Prahy, z Troje nejbližší / nejdostupnější jsou:

- Pod Šancemi 444/1, Praha 9 – Vysočany, tel. 739 682 180

- Ďáblická 791/89, Praha 8 – Ďáblice, tel. 720 984 402

- Proboštská 1, Praha 6 – Dejvice, tel. 736 518 204

Provozní doba: Po – Pá 8.30 – 18.00 (v zimním období 8.30 – 17.00), So 8.30 – 15.00

Publikováno: 13.03.2023