Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Životní prostředí

Velkobjemové kontejnery vč. bioodpadu, mobilní sběrné dvory a sběr nebezpečného odpadu ve druhém pololetí 2015

Prosím sledujte průběžně termíny přistavení kontejnerů v časopise TROJA nebo na stránkách www.mctroja.cz.

Velkoobjemové kontejnery - domovní odpad

sobota 19. 9. DOPOLEDNE od 8.00 do 12.00 hod.

dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211

Pod Salabkou x Trojská

V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

 

neděle 20. 9. DOPOLEDNE od 8.00 do 12.00 hod.

Sádky, u stání na separovaný odpad

Pod Havránkou u čp. 238/8 před vraty Panského statku

Na Pazderce proti čp. 213

 

sobota 7. 11. ODPOLEDNE od 13.00 do 17.00 hod.

dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211

Pod Salabkou x Trojská

V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

 

neděle 8. 11. ODPOLEDNE od 13.00 do 17.00 hod.

Sádky, u stání na separovaný odpad

Pod Havránkou u čp. 238/8 před vraty Panského statku

Na Pazderce proti čp. 213

 

Svoz nebezpečného odpadu

syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla, elektrické baterie, autobaterie, oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty, kyseliny, louhy, lepidla, pryskyřice, zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, jehly), tiskařské barvy, tonery, inkousty, těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

 

středa 7. 10.

 

V Podhoří (točna autobusů)                                             18.10 – 18.30

křižovatka ulic Trojská – Pod Havránkou                        18.40 – 19.00   

 

 

Velkoobjemové kontejnery – bioodpad

(listí, tráva, plevel, dřevní štěpka z větví, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec apod.)

 

sobota 24. 10. DOPOLEDNE od 9.00 do 12.00 hod.

Pod Salabkou x Trojská

 

neděle 25. 10. ODPOLEDNE od 13.00 do 16.00 hod.

ZŠ Trojská 110/211

V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

 

sobota 28. 11. ODPOLEDNE od 13.00 do 16.00 hod.

ZŠ Trojská 110/211

V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

 

neděle 29. 11. DOPOLEDNE od 9.00 do 12.00 hod.

Pod Salabkou x Trojská 

Mobilní sběrné dvory

dočasně umístěné kontejnery, do kterých je možné odkládat několik druhů odpadu. Během provozní doby kontejnerů je možné, ve spolupráci s pověřeným pracovníkem, odložit dřevěný a stavební suť, odpad ze zeleně, objemný odpad, elektrozařízení a nebezpečný odpad.

 

neděle 18. 10. od 9.00 do 15.00 hodin

V ulici Sádky u Diplomatické čtvrti

 

neděle 15. 11. od 9.00 do 15.00 hodin

V ulici Sádky u Diplomatické čtvrti

 

Publikováno: 31.08.2015