Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Životní prostředí

Velkobjemové kontejnery, kontejnery na bioodpad a mobilní sběrný dvůr v II. pololetí 2019

VOK 2019/ II. pol.

14.9.2019 od 8:00 do 12:00

Pod Salabkou x Trojská

V Podhoří 280

ZŠ + TGSČ Trojská 110/21

15.9.2019 od 13:00 do 17:00

Pod Havránkou 807/15

Sádky

 

BIO VOK 2019/ II. pol.

8.9.2019 od 09:00 do 12:00                                   od 13:00 do 16:00

Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská                                         Pod Salabkou x Trojská

V Podhoří čp. 280

05.10.2019 od 13:00 do 16:00

Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská                                        

Pod Salabkou x Trojská

V Podhoří čp. 280

09.11.2019 od 09:00 do 12:00         

Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská                                        

Pod Salabkou x Trojská

V Podhoří čp. 280

24.11.2019 od 13:00 do 16:00

Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská                                        

Pod Salabkou x Trojská

V Podhoří čp. 280

 

Mobilní sběrný dvůr 2019/ II. pol.

19.10.2019 od 9:00 do 15:00

Sádky

Publikováno: 03.06.2019