Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Samospráva » Slovo starosty

Úvodní slovo v časopisu TROJA č. 111

Vážení občané,

v ruchu předvánočního času jsme připravili a vám se dostává do rukou poslední letošní číslo trojského časopisu, opět ve slíbeném rozšířeném vydání. Členům redakční rady i všem spolupracovníkům děkuji za obětavou práci a čas, který časopisu v roce 2008 věnovali.

 

Spoje 112 z Podhoří- v době hledání úspor v provozních nákladech Dopravního podniku je každý nově zavedený spoj výsledkem složitého jednání a úspěchem. Dostupnost Podhoří je vylepšena též novým povrchem na stezce pod ZOO a do doby vybudování chodníku v ulici Pod Hrachovkou i jediným bezpečným přístupem pro pěší.

 

Nová trojská Galerie Trojský kůň by měla v příštím roce ožít nejen výstavami souvisejícími s minulostí trojské kotliny a uměleckými projekty, ale hlavním důvodem nabídnutého azylu pro Trojského koně byla myšlenka vytvořit zázemí na pěší a cyklistické trase podél řeky, které nabídne příležitost a svobodný inspirující prostor pro další aktivity obyvatel a návštěvníků.

 

Věnujte prosím pozornost vyhlášenému druhému ročníku trojských grantů pro rok 2009. Témata jsou zvolena tak, aby bylo možné podpořit velmi různorodé aktivity, které zkvalitní život v Troji, pomohou propojit činnost mnoha spolků, škol, sdružení a organizací, ale v neposlední řadě připravit i sousedské „projekty“.

 

Výstava Trojské plány II. – bude aktualizovaným přehledem úvah o trojské kotlině očima vedení městské části, soukromých investorů, organizací, škol, studentů a jejich vizí. Zvu Vás na vernisáž 15. ledna v 17. hodin do Galerie U lávky.

 

Závěrem mi dovolte, milí sousedé i příznivci Troje, popřát vám jménem trojských zastupitelů i mých kolegů z Úřadu městské části slavnostní a klidné vánoční svátky, rodinné štěstí, pevné zdraví a mnoho úspěchu v novém roce 2009.

Přeji nám všem, aby hvězda, která se v prosinci vrátila na své místo nad branou do zahrady trojského úřadu byla šťastnou hvězdou, zářící nad budoucí Prahou - Trojou.

 

Tomáš Drdácký, starosta

 

Úvodní slovo v časopisu TROJA 111 - Co považuji za důležité

 

 

Publikováno: 05.12.2008