Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Rozvoj Troje

Trojské plány X.

Praha – Troja v roce 2017

T R O J S K É   P L Á N Y  X.

desátý ročník výstavy aktuálních záměrů a projektů v Trojské kotlině
MĚSTSKÁ ČÁST, TROJSKÉ ŠKOLY + SPOLKY A MĚSTO PRAHA PRO TROJU

 

vernisáž 26. ledna v 17 hodin

od 27. ledna do 26. února 2017

otevřeno pátek 13-17 hod., sobota a neděle 10-18 hod.

výstavu připravili:    akad. mal. Jan Kavan, Martin Frank, Ing. Jana Ceplová, Ing. arch. Tomáš Drdácký;

spolupráce:              Renata Zajícová, Karel Novotný, Ing. Irena Marková, Ing. František Malý, Miroslav Knittel, MgA. Marek Kundrata; 

vystavující:               Městská část Praha – Troja * Kancelář veřejného prostoru - Institut plánování a rozvoje HMP * Hlavní město Praha * Lesní klub Tři údolí * SaBaT Praha * Zoo Praha * Ing. arch. Ondřej Tuček * Základní škola Trojská * Trojské gymnázium s.r.o. * Klub trojské historie * Mateřská škola Nad Kazankou * atelier Kids4arch * Ing arch. Vít Dušek * Atelier Genesis * Katedra architektury Fakulty Stavební ČVUT * Iva Jeřábková * Martin Decký * Lucie Hojdekrová * Ondřej Čeliš * Valeriya Sundeyeva * Jana Doležalová * Ing. arch. Ludmila Čajková * Ing. arch. Štěpán Lajda, PhD. * Ekoškolka Rozárka * Občanská iniciativa Proti-plotu.cz * Nadace Quido Schwanka – Troja město v zeleni * Kancelář infrastruktury – IPR Praha *

Publikováno: 27.01.2017