Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Samospráva » Slovo starosty

Troja v roce 2010

 

 
Troja v roce 2010
 
Vážení občané Prahy – Troje,
 
píši poslední úvodník tohoto volebního období, čtyř let, kdy Troja změnila svou tvář. Troja se mění díky probíhajícím městským stavbám Protipovodňových opatření, městského okruhu i nového mostu. Též prostřednictvím správy naší městské části. Úkoly vedení obce zahrnují mnoho oblastí a troufám si říci, že jsme je poměrně rozšířili.
 
V oblasti strategického rozvoje jsme i letos pokračovali v jednáních s městem o koncepčním řešení prostoru Troje, připomínkovali koncept územního plánu, podíleli se na přeřešení vstupu do Troje u výjezdu z tunelu Blanka, řešení ÚČOV na Císařském ostrově, pravidelně zasedala Komise obnovy a rozvoje Troje. Spolupráce s vysokými školami byla završena výstavou 70 projektů, které můžeme využít. V současné době se zpracovává Krajinářské studie Troje, bude poprvé představena na konferenci Asociace urbanismu a územního plánování, kterou spolupořádáme v Trojském zámku 7. - 8. října. Výstava Trojské plány III představila záměry města i městské části. V oblasti propagace a upozornění na trojská témata vůči hlavnímu městu, odborné a laické veřejnosti jsme udělali maximum.
 
V oblasti staveb a infrastruktury jsme dokončili rekonstrukci Trojské a chodníku ke Kovárně, byla opravena Povltavská v Rybářích, máme stavební povolení a vyhlásili jsme výběrové řízení na dodavatele stavby kanalizace Na Pazderkách.
 
V oblasti občanské vybavenosti i letos pokračovaly úpravy v provozu a vybavení budovy školy. Otevřeli jsme druhé zázemí na cyklotrase  A2 v Podhoří u přívozu, tzv. Koloniál Ovenec. Trojská louka u řeky byla revitalizována a doplněna objekty pro volný čas v rámci mezinárodní studentské dílny. K oživení veřejných prostranství přispěly lavičky u řeky i nový projekt Biograf u vody, jehož druhý díl pokračuje v Rybářích. Šapito jsme využili též při tradičním Dni otevřených památek.
 
V oblasti dopravy se po jednáních na DP a Ropidu podařilo udržet krátký interval 112, 236, přívoz v Podhoří byl posílen druhou lodí. Byly otevřeny půjčovny bruslí a kol u přívozu a v loděnici. Za spoluúčasti veřejnosti byla navržena nová, kultivovaná podoba parkoviště Zoo v Rybářích včetně výsadby stromů a keřů a samostatný příjezd k Loděnici USK.
 
Veřejně jsme dále projednali regeneraci zahrady ÚMČ a mateřské školy, Chodník do Podhoří, připomínky k územnímu plánu, záměr příjezdové komunikace do parkovacích domů v Zoo, změny v řešení křižovatky Na Kovárně, získali kritické připomínky k využití pozemků ve správě Diplomatického servisu i k možné obnově Sokolské cesty. V otevřené kanceláři starosty na zahradě úřadu jsem od vás získal mnoho podnětů i kritických připomínek.
 
V oblasti společenských, sportovních a kulturních akcí jsme opět připravili Trojský bál, Trojský den, rekordně navštívené Trojské vinobraní, podpořili jsme Filmovou půlnoc projekcí dokumentárních filmů, v rámci grantů městské části proběhl např. Freefest, výstava oddílu Stopa v Trojském koni, sokolský výlet parníkem, čeká nás Grand Prix Troja, závod Koloběžka II atd.
 
V oblasti propagace jsme letos podpořili vydání knihy NQS Pražská čtvrť Troja, Historii sokolského života v Troji, samostatně vydali anglický leták o Troji, přispěli jako jediná městská část k vydání první Zelené mapy Prahy...
 
Leccos se podařilo a na mnohém je třeba dále pracovat.
 
Po letech čekání a našich intenzivních urgencích, ve spolupráci s Odborem dopravy MČ Prahy 7 se konečně podařilo zahájit opravu Povltavské od Mostu Barikádníků k Rybárně. Prosím vás o trpělivost a věřím, že tři týdny zdržení a nepříjemností vyváží následný pohodlnější a bezpečnější příjezd k našim domovům.
 
Vážení trojští občané, osobně i jménem zastupitelů děkuji všem, kteří v uplynulých čtyřech letech aktivně přispěli ke správě naší obce! Není to samozřejmé, velice si vaší pomoci, nápadů, podnětů i kritiky vážím!
 
Veřejná plánovací setkání, výstavy plánů a záměrů města, procházky Trojou, dotazníkové šetření - jsou začátkem nové komunikace mezi zastupiteli, úřadem, občany. Direktivní správu města, proti které tak ostře vystupoval často citovaný první starosta Troje, jsem pocítil ze strany jednobarevné Rady města jako starosta i já. Skutečné zapojení obyvatel do správy Prahy i městské části je stále v plenkách. Vyžaduje mnoho energie a vůle na obou stranách a je mnohem náročnější. Neznamená však zbavování se odpovědnosti, ta v zastupitelské demokracii vždy zůstane na volených zástupcích.
 
Být zastupitelem není výsada, je to spoluodpovědnost za správu městské části, za majetek v mnohamilionové hodnotě, za budoucnost našich domovů. Je to připravenost k soustavné službě a práci, ochota naslouchat potřebám občanů a zabývat se tématy mimo své nejbližší okolí a vlastní zájmy.
Takové ženy a muže Troja potřebuje!
 
Pro udržení trojské samosprávy a v ozdravění trojských vztahů jde o otevřené jednání, nezištný zájem o celé území, způsob, jak se věci projednávají. Ty se musí vžít a stát se samozřejmou součástí dobrých trojských mravů. V zastupitelstvu, na úřadě, mezi občanskými sdruženími, ve spolupráci mezi Zoo, BZ, Galerií, Univerzitami, mezi všemi, kteří v Troji působí a využívají odkazu našich předchůdců. Trojský velkostatkář Alois Svoboda věnoval v roce 1921 rozsáhlé pozemky a stavby státu za účelem zřízení vzdělávacích, naučných, tělocvičných a kulturních institucí, ne jako louky a pole k zástavbě developerskými projekty, které znehodnocují generacemi kultivovanou trojskou krajinu. Troja není na kšeft, to musí respektovat všichni majitelé nemovitostí, příkladem by měli jít zejména Ti, kteří disponují rozsáhlými majetky.
 
Jde nám o obecné a většinou z nás sdílené hodnoty, pro které jsme v Troji rádi a pro které se stala naším domovem!
 
Vážení občané, zvu vás srdečně k volbám do zastupitelstva městské části i hlavního města. Spoluodpovědnost za budoucnost Prahy – Troje spočívá i na Vás! Přeji Vám šťastnou volbu!
 
 
Ing. arch. Tomáš Drdácký, starosta
 

Soubory ke stažení

Troja v roce 2010

Publikováno: 01.10.2010