Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Trojská kotlina

Stavební práce prováděné na veřejném prostranství od dubna do června 2012.

 

 
Oprava lávky pro pěší přes Vltavu
Investor: Technická správa komunikací hl.m. Prahy
Zhotovitel: BM Construction, spol. s r.o.
Termín: 5.3. – 31.5.2012
Místo: Lávka přes Vltavu
 
Výkopy pro stavbu „ Dešťová kanalizace a rekonstrukce jednotné kanalizační stoky v prostoru křižovatky Pod Havránkou – Trojská, P7.
Investor: Odbor městského investora MHMP
Zhotovitel: D+Z spol. s r.o.,
Termín: 16.12.2011 – 31.5.2012
Místo: Komunikace Pod Havránkou
 
Pokládka kabelů kVN, opto           
Investor: PREdistribuce, a.s.,                   
Zhotovitel: Fabricom a.s.,                
Termín: 2.4. – 2.5.2012
Místo: Komunikace Vodácká, P7
 
Obnova kabelů kVN, TS 1918-TS 2894/TS6162 – TS 2360 kNN – 1. část        
Investor: PREdistribuce, a.s.,                   
Zhotovitel: Kormak Praha s.r.o.                        
Termín: 19.5 . – 30.6.2012 
Místo: Komunikace Trojská, P7, protlak pod komunikací
od trafostanice Trojská 377/149 k zastávce BUS 112 Trojská směr centrum
od trafostanice protlakem na druhou stranu odtud k Vile Troya 651/88b
 
                                                                                              Karel Novotný
                                                                                    vedoucí stavebního oddělení
 
 
 

Publikováno: 16.04.2012