Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Rozvoj Troje

Stanovisko MČ Praha-Troja k návrhům Krajinářsko-urbanistické studie Císařského ostrova pro stavbu č.6963"Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově

Hlavní město Praha a Městská část Praha-Troja uzavřely Smlouvu o spolupráci za účelem zajištění harmonického rozvoje trojské kotliny. Jedním ze závazků investora Celkové přestavby a rozšíření ÚČOV bylo zadat koncepční studii, kde budou krajinářsky, prostorově a architektonicky sjednoceny jednotlivé součásti plošně rozšířeného areálu ÚČOV. Na základě výzvy Odboru městské investora Magistrátu hl.m.Prahy předložilo do 29.5.2009 pět ateliérů svůj návrh řešení. O těchto návrzích jednala 21.7.2009 Komise Rady HMP Projekční tým pro přípravu stavby ÚČOV. Městská část Praha-Troja musela do 27.7.2009 předložit své stanovisko k těmto návrhům. Stanovisko v přiloženém dokumentu v aktualitách.

Publikováno: 05.08.2009