Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Galerie u lávky » Současnost Galerie u Lávky

Současnost Galerie u Lávky v Troji

Galerie u lávky je kulturní zařízení Městské části Praha-Troja. Ta zajišťuje provoz a veškerou režii. Nekomerční galerie funguje v širším rámci kulturně společenského centra. Starostí o dramaturgickou náplň, jednáním s vystavujícími, instalací výstav a vším s tím spojeným je pověřen kurátor. V letech 2001 - 2022 vynikající práci v této pozici vykonával akademický malíř Jan Kavan. Ten vybral jako svého nástupce Ing. Ladislavu Popovskou, která s ním v případě potřeby neustále spolupracuje.

Základním kritériem výstavního programu galerie byla, je a bude především profesionální umělecká úroveň. Cílem je obsáhnout přiměřeně širokou škálu výtvarného repertoáru, který by byl v principu divácky přijatelný, aniž by slevoval z požadavku kvality.

Zájem o vystavování je i nyní vysoký (galerie je přístupná pouze v pátek, sobotu a neděli) a každé dva měsíce obměňuje repertoár, přičemž úvod sezóny patří tradičně Trojským plánům.

L. P.

Současná výstava

Jiří Slíva – Trojská trojka a jiné grafiky

Galerie U lávky má konečně tu čest vystavovat laskavý humor mnohostranného umělce Jiřího Slívy.

Dokonce i numerologická konstelace vyjevila svou příznivou tvář tomuto počinu.

Stejně jako Karel IV. věřil v numerologii (a nejen při stavbě Karlova mostu), tak je i Jiří Slíva učarován touto vizí. Narodil se totiž 4. 7. 1947 a v naší galerii vystavuje 47 grafik.

Vitální umělec se předvedl veselou vernisáží, plnou veršů, bravurní hry na kytaru a vtipných songů.

Ale to nejpodstatnější, co je u nás k vidění, je právě ta jedinečná, nápaditá invence dát vtipu výtvarnou podobu.

Průřez celoživotní tvorbou je vygradován orientací na jazzovou a kavárenskou scénu s příchutí lásky a vína, nechybí ani připomenutí stého výročí úmrtí Franze Kafky. Máte možnost spatřit vesměs litografické práce, zvláštní čestné místo si vysloužilo šest leptů. Najdete u nás i řadu neokoukaných, překvapivě svěžích prací, zvláště když patříte mezi příznivce absurdna, nonsensu a patafyziky Járy Cimrmana.

Výstava potrvá do 14. července a jste srdečně vítáni.

L. P.

 

Připravovaná výstava

Michal Kudělka - Obrazy z dějin, perokresby, olejomalby

Vernisáž výstavy 18. července od 18 hodin, 

úvodní slovo Jan Kavan.

Akademický malíř Michal Kudělka

Jméno Michal Kudělka není v Galerii U lávky neznámým pojmem. Již v prvních letech provozu galerie jsme veřejnosti představili průřez jeho ilustrátorskou tvorbu. Jelikož kapacita galerie nepostačovala k smysluplnému obsáhnutí jeho rozsáhlé práce v tomto oboru, byla tato výstava již tehdy dvouetapová. I přes to se jednalo jen o letmé nahlédnutí do přebohatého archivu, který nám tento všestranný umělec zanechal.

 Aktuální výstavou se proto pokusíme o detailnější seznámení se s tím, jak Michal Kudělka nalézal souznění v přístupu k historické tématice se spisovatelem Vladislavem Vančurou. Obrazy z dějin národa českého jsou básnicky stylizovanou prózou. Kudělkův cyklus perokreseb na ručním papíru reflektuje tuto poetiku osobitým způsobem a nabízí divákům nový zážitek z vizuální interpretace.

   Ale Michal nebyl pouze ilustrátor, grafický úpravce knih, výtvarný redaktor, případně i vedoucí této redakce v nakladatelství Albatros či charizmatický pedagog, nýbrž byl ve své podstatě bytostným malířem. Do světa jeho barev dostaneme možnost nahlédnout zase jen malou špehýrkou v podobě jen několika obrazů. Mohl by to být ovšem příslib dalšího pokračování seriálu mapujícího práci nevšedního umělce, který byl osudem donucen předčasně opustit svou paletu.

Výstava potrvá do 15. 9.2024.

 

Z díla Jiřího Slívy