Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Aktuality

Silvestr a Nový rok - používání pyrotechniky v hlavním městě Praze

Silvestr a Nový rok - používání pyrotechniky v hlavním městě Praze

 

Účelem omezení je zabezpečení veřejného pořádku při používání pyrotechniky a některých dalších výrobků, které mohou ohrozit majetek nebo bezpečnost a zdraví lidí i zvířat.

 

Ve dnech 31. prosince a 1. ledna je volně prodejnou pyrotechniku na území hlavního města Prahy zakázáno používat:

a) v památkové rezervaci v hlavním městě Praze,

b) na vodních tocích, na ostrovech v těchto tocích a na pozemcích sousedících s korytem vodních toků, a to v šířce do 50 metrů od břehové čáry,

c) v okruhu 250 metrů od zařízení poskytujících zdravotní lůžkovou péči nebo od domovů pro seniory anebo od domovů pro osoby se zdravotním postižením,

d) na přehradách, hrázích, vodních nádržích, jezech a zdržích a ve vzdálenosti do 50 metrů od nich,

e) na zvláště chráněných územích a ve vzdálenosti do 50 metrů od těchto území,

f) v přírodních parcích a ve vzdálenosti do 50 metrů od těchto parků,

g) ve vzdálenosti do 250 metrů od areálu Zoologické zahrady hlavního města Prahy, útulků pro zvířata a zařízení poskytujících veterinární pohotovost.

 

Celoročně je zakázáno používat výrobky, které ke svému neřízenému letu využívají zahřátý vzduch či horké spaliny z vyvíječe plamenného hoření, jako jsou zejména výrobky pod názvem lampiony štěstí, létající lampiony, létající štěstí, létající přání.

 

Odkaz na úplný text vyhlášky a další informace na webu hlavního města:

https://www.praha.eu/public/ec/b4/cf/3210881_1131472_platne_zneni_OZV_4_2017_ve_zneni_OZV_17_2020.pdf

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/akce_a_kampane/pyrotechnika/index.html

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/od_prosince_plati_nova_vyhlaska_k.html

Publikováno: 31.12.2020