Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Životní prostředí

Sběr odpadu v roce 2011 vč. velkoobjemových kontejnerů a biokontejnerů

 

 

SBĚR ODPADU V ROCE 2011
 
 
Separovaný (tříděný) odpad v MČ Praha – Troja – 14 stanovišť:
Trojská 195/88, Trojská 142/180, Trojská 25/142, Trojská 49/172, Trojská 211/110, Trojská 457/92a, Jiřího Jandy 786/1, Sádky 313/7, Na Kazance 637/1, Pod Havránkou 656/10a, Nad Kazankou 218/36, Nad Kazankou 322/15, V Podhoří 265/7, V Podhoří 74
 
Mobilní sběr nebezpečného odpadu v Trojizajišťují Pražské služby, a.s.
(baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, mazací oleje a tuky /nejedlé či potravinářské tuky/, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty /odmašťovací přípravky/, fotochemikálie, pesticidy /přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní/)
středy 6. 4., 6. 7.5. 10. 2011
18,10 – 18,30 hod. točna autobusu Podhoří
18,40 – 19,00 hod. Trojská x Pod Havránkou
 
Velkoobjemové kontejnery v Troji v roce 2011 (domovní odpad)
soboty a neděle  (pozor: v 1. pololetí došlo ke změně termínů)
30.4. – 1.5.
28.5. – 29.5.
10.9. – 11.9.
15.10. – 16.10.
19.11. – 20.11.
stanoviště:
dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211
Sádky, u stání na separovaný odpad
Pod Salabkou x Trojská
Pod Havránkou u čp. 28
Na Pazderce proti čp. 213
V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)
 
Velkoobjemové kontejnery v Troji v roce 2011 (bioodpad)
(listí, tráva, plevel, dřevní štěpka z větví, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec apod.)
sobota 9.4.:
ZŠ Trojská 9,00 – 12,00 hod.
Pod Havránkou 13,00 – 16,00 hod.
neděle 10.4.:
V Podhoří 9,00 – 12,00 hod.
Pod Salabkou 13,00 – 16,00 hod.
Sádky 13,00 – 16,00 hod.
 
listopadové termíny budou teprve schváleny
 
           
Veškerý odpad lze odevzdat zdarma v nejbližším Sběrném dvoře HMP Voctářova ul., Praha 8 (poblíž Libeňského mostu) po - pá 8,30 – 17 hod., so 8,30 – 15 hod. tel. 2660207299 , provozovatel: Pražské služby a.s.

Publikováno: 07.03.2011