Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Povodně

Rozvojový fond Troja jako povodňové konto

 

Jak pomalu ustupuje velká voda, Městská část Praha-Troja organizuje úklid a obnovu zaplaveného území - domů, zahrad, luk, veřejného prostranství, komunikací apod. Od různých dárců dostáváme již dnes osobní nebo materiální pomoc. Určitě řada z vás zvolí i peněžitou pomoc. K tomu účelu je k dispozici Rozvojový fond Troja č. ú.: 21223-2000725369/0800, variabilní symbol 5212, na který můžete posílat své finanční dary. Dar můžete poslat přímo na vámi určený účel, který uvedete v poznámce pro příjemce nebo nám ho předem sdělíte e-mailem. Účel daru musíme dodržet.

Předem všem děkujeme a seznam dárců brzy zveřejníme.

Publikováno: 05.06.2013