Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Rozvoj Troje

Rozvoj Troje

Návrh zadání Územního plánu hl.m.Prahy (Metropolitní plán) - připomínky může uplatnit každý do 18.4.2013 Publikováno: 08.04.2013

Trojské plány V. v Galerii u lávky

Trojské plány V. v Galerii u lávky Pravidelné pokračování výstav projektů v prostoru Trojské kotliny, vernisáž první části výstavy bude 12.1.2012 od 17 hodin. Pokračování výstavy druhou částí bude od 9. února 2012.

Publikováno: 10.01.2012

Trojské plány IV. v Galerii u lávky

Trojské plány IV. v Galerii u lávky Čtvrté pokračování zajímavých projektů v prostoru Trojské kotliny včetně vystavení Krajinářské studie Praha-Troja. Vernisáž výstavy je ve čtvrtek 13. ledna 2011 od 17 hodin a výstava potrvá do 27.2.2011.

Publikováno: 06.01.2011

CO JE V TROJI NEJCENNĚJŠÍ?

CO JE V TROJI NEJCENNĚJŠÍ? Publikováno: 01.11.2010

Troja v roce 2010

Troja v roce 2010 Publikováno: 01.10.2010

Připomínky MČ Praha-Troja ke konceptu Územního plánu Publikováno: 01.02.2010

Křižovatka Na Kovárně - ANKETA 2010

Křižovatka Na Kovárně - ANKETA 2010 Vážení sousedé, na základě požadavků Dopravního podniku a ROPID (z důvodu úspor je navrženo snížení počtu spojů 112 a kapacita nahrazena ekonomičtějšími kloubovými autobusy) jsme nuceni upravit projekt nového řešení křižovatky Na Kovárně, který jsme s Vámi projednávali v průběhu minulých dvou let. Prohlédněte si prosím přiložená dvě řešení a prostřednictvím ankety hlasujte pro variantu, která je dle Vašeho názoru lepší. Vybraná varianta bude předložena na stavební úřad v rámci územního řízení Děkuji Vám Ing. arch. Tomáš Drdácký, starosta

Publikováno: 28.01.2010

TROJSKÉ PLÁNY III.

TROJSKÉ PLÁNY III. Po úspěšných předcházejících dvou výstavách připravila Městská část Praha-Troja druhou část tématické výstavy TROJSKÉ PLÁNY III. Vernisáž výstavy bude 14. ledna 2010 od 17 hodin v Galerii u Lávky, Povltavská 21, Praha 7- Troja. Aktuálně bude vystaven koncept Územního plánu a související dokumenty a projekty.Výstava potrvá do 21. února 2010.

Publikováno: 11.01.2010

Seznamte se s novým územním plánem Prahy Publikováno: 04.11.2009

Řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu Městská část Praha- Troja oznamuje, že bylo zahájeno řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v katastrálním území Troja.

Publikováno: 01.09.2009

Stanovisko MČ Praha-Troja k návrhům Krajinářsko-urbanistické studie Císařského ostrova pro stavbu č.6963"Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově Hlavní město Praha a Městská část Praha-Troja uzavřely Smlouvu o spolupráci za účelem zajištění harmonického rozvoje trojské kotliny. Jedním ze závazků investora Celkové přestavby a rozšíření ÚČOV bylo zadat koncepční studii, kde budou krajinářsky, prostorově a architektonicky sjednoceny jednotlivé součásti plošně rozšířeného areálu ÚČOV. Na základě výzvy Odboru městské investora Magistrátu hl.m.Prahy předložilo do 29.5.2009 pět ateliérů svůj návrh řešení. O těchto návrzích jednala 21.7.2009 Komise Rady HMP Projekční tým pro přípravu stavby ÚČOV. Městská část Praha-Troja musela do 27.7.2009 předložit své stanovisko k těmto návrhům. Stanovisko v přiloženém dokumentu v aktualitách.

Publikováno: 05.08.2009

Rozvoj městské části v rámci rozpočtu na rok 2009. Publikováno: 29.04.2009

Teze Strategie obnovy a rozvoje Troje Publikováno: 27.04.2007

Nová polyfunkční budova v Troji Na podkladě výsledků ankety ke stavbě nové polyfunkční budovy v Troji rozhodlo Zastupitelstvo městské části na svém červnovém zasedání zahájit projektové práce na stavbu této budovy. Podrobné informace o zamýšlené stavbě najdete v tomto článku.

Publikováno: 09.03.2006

Přejít na stranu: « 1 2