Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz

Úvod » Městská část » Rozvoj Troje

Rozvoj Troje

Seznamte se s novým územním plánem Prahy Publikováno: 04.11.2009

Řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu Městská část Praha- Troja oznamuje, že bylo zahájeno řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v katastrálním území Troja.

Publikováno: 01.09.2009

Stanovisko MČ Praha-Troja k návrhům Krajinářsko-urbanistické studie Císařského ostrova pro stavbu č.6963"Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově Hlavní město Praha a Městská část Praha-Troja uzavřely Smlouvu o spolupráci za účelem zajištění harmonického rozvoje trojské kotliny. Jedním ze závazků investora Celkové přestavby a rozšíření ÚČOV bylo zadat koncepční studii, kde budou krajinářsky, prostorově a architektonicky sjednoceny jednotlivé součásti plošně rozšířeného areálu ÚČOV. Na základě výzvy Odboru městské investora Magistrátu hl.m.Prahy předložilo do 29.5.2009 pět ateliérů svůj návrh řešení. O těchto návrzích jednala 21.7.2009 Komise Rady HMP Projekční tým pro přípravu stavby ÚČOV. Městská část Praha-Troja musela do 27.7.2009 předložit své stanovisko k těmto návrhům. Stanovisko v přiloženém dokumentu v aktualitách.

Publikováno: 05.08.2009

Rozvoj městské části v rámci rozpočtu na rok 2009. Publikováno: 29.04.2009

Teze Strategie obnovy a rozvoje Troje Publikováno: 27.04.2007

Nová polyfunkční budova v Troji Na podkladě výsledků ankety ke stavbě nové polyfunkční budovy v Troji rozhodlo Zastupitelstvo městské části na svém červnovém zasedání zahájit projektové práce na stavbu této budovy. Podrobné informace o zamýšlené stavbě najdete v tomto článku.

Publikováno: 09.03.2006

Přejít na stranu: « 1 2