Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Samospráva » Slovo starosty

Rozvoj městské části v rámci rozpočtu na rok 2009.

Co považuji za důležité

 

Vážení spoluobčané,

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja schválilo na březnovém zasedání rozpočet městské části na rok 2009. Schválení předcházela dlouhodobá otevřená diskuze o našich záměrech, prioritách a samozřejmě možnostech. Jsem rád, že letošní rozpočet umožňuje pokračovat v zahájených projektech a stavbách a zahrnuje i přípravu akcí, které budou realizovány v příštím roce nebo dokonce přesahují do dalšího volebního období. Zveřejněná tabulka příjmů a výdajů nezahrnuje příspěvek z rezervy hlavního města, ve výši 13ti milionů korun, který byl poskytnut naší městské části na rekonstrukci části ulice Trojská a rozšíření základní školy a byl schválen Zastupitelstvem hl. m. Prahy před týdnem. Letos je naše pozornost věnována doplnění chybějící infrastruktury-dokončení kanalizace Na Farkách, projektové přípravě kanalizace Na Pazderkách, zlepšení stavu místních komunikací, rekonstrukci základní školy, korejské rezidence, úpravám veřejných prostranství, čistotě a údržbě zeleně. Opět se podařilo rezervovat nemalé prostředky na zajištění kulturních a společenských akcí, k navýšení došlo i v oblasti grantů městské části. O průběhu příprav a realizace jednotlivých projektů vás budeme průběžně informovat v časopise Troja a na webových stránkách naší městské části.

 

Souběžně s investicemi městské části probíhají v Troji stavby hlavního města a zejména protipovodňová stěna a val získávají určitější podobu. Naším úkolem bude zajistit, aby toto potřebné opatření provozně neoddělilo zastavěnou část obce od oblíbeného prostoru řeky. Řešení protipovodňové stěny se nám podařilo ovlivnit pouze částečně, navrženou kombinací s mobilním hrazením v prostoru u lávky. Další začlenění do trojské krajiny bude závislé také na řešení zeleně nebo cest pro pěší a cyklisty.

 

Těší mne, že se podařilo zprovoznit půjčovnu bruslí a koloběžek, která je projektem našeho nového souseda Martina Rubáčka a první částí konceptu alternativního dopravního propojení přívozu v Podhoří se Zoo.

 

Za důležité považuji postupné naplňování smlouvy mezi MČ Praha –Troja a hlavním městem Prahou. S řešením dopravy souvisí naší městské části svěřený pozemek č.p. 60 (naproti tenisové hale), umožní pěší propojení Stezky Quido Schwanka s cestou pod vinicí Salabka a zřízení nové zastávky linky 236 v blízkosti Zoo a botanické zahrady.

 

Příprava Free Festu Troja 2009 je v plném proudu, těším se s vámi na viděnou 16.května u řeky!

 

Tomáš Drdácký, drdacky@mctroja.cz

Publikováno: 29.04.2009