Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Aktuality

Rozšíření počtu členů přestupkové komise MČ Praha-Troja

Městská část Praha-Troja má pro projednávání přestupků zřízenu přestupkovou komisi, která projednává přestupky, které se staly na území městské části Praha-Troja.  Pracuje v tříčlenném složení, předsedkyní je JUDr. Nataša Císařová.

V současné době, kdy přibylo přestupků za neoprávněný zábor veřejného prostranství,    bychom  rádi doplnili komisi o další členy, kteří by se mohli na jednáních střídat a zasedat tak maximálně 1 x za měsíc.

Činnost v přestupkové komisi je dobrovolná a nehonorovaná. Může ji vykonávat občan starší 18 let, odbornost ani vzdělání nerozhoduje.  Rádi přivítáme také mladé právníky nebo studenty práva, pro které je práce s přestupkovou agendou dobrou praxí pro další činnost. V této komisi najdou uplatnění i budoucí absolventi fakult se zaměřením na veřejnou správu.

Komise se schází podle potřeby, maximálně 1x za týden, převážně v odpoledních hodinách ( na základě dohody).

Také bychom uvítali, kdyby se do činnosti komise zapojili další občané z Troje, ale není to podmínkou.

Pokud byste měli sami zájem nebo byste věděli o někom, kdo by chtěl v komisi pracovat, můžete se na mne obrátit, tel: 284691121, e-mail:markova@mctroja.cz, ráda vám poskytnu bližší informace. Těším se na spolupráci. 

                                                                                                             Ing. Irena Marková, tajemnice úřadu městské části

Publikováno: 24.11.2014