Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Doprava

Řešení přestupů mezi linkami 112 a 236 u ZOO

Fungování přestupů je vhodné rozdělit do třech období.
 
Prvním je denní období každý den od cca 8 do 20ti hodin. Charakter provozu linky 112 po tuto dobu není v rámci města typický. Díky poptávce, kterou vytváří především ZOO a Botanická zahrada, je linka 112 provozována v krátkém intervalu po celé denní období, zejména o víkendech, navíc v tuto dobu je provoz ovlivňován i silnou individuální dopravou v Holešovicích či vloženými posilovými vozy. Obecně je zde tak preferován pravidelný zapamatovatelný interval linky 236 přesně po jedné hodině, jež je důležitý také pro návaznost na přívoz „Podhoří-Sedlec“, který je nyní v provozu již také dle pevného jízdního řádu. Nicméně i přesto jsou v tomto období zvoleny takové časy odjezdů linek 112 a 236, aby přestup ve směru z Podhoří byl vždy max. 4 minuty. V opačném směru je pak jeho délka ovlivněna pravidelností provozu linky 112 (ad výše), avšak opět teoretická délka nepřekračuje 6 minut. Obecně lze ale říci, že po tuto dobu jezdí linka 112 tak často, že délky přestupů zde nejsou problémem.
 
Druhým obdobím je víkendové ráno do 8 hodin, v pracovní dny ráno do 6:30 hodin a každodenní večer od 20 hodin. Zde je linka 112 v provozu již v delších intervalech a proto je na přestup brán vyšší zřetel. Opět jsou zde voleny časové polohy spojů linek 112 a 236 tak, aby byl přestup vyhovující, většinou do 4 minut ve směru z Podhoří. V opačném směru od Holešovic je ponechána rezerva několik minut na případná zpoždění linky 112.
 
Třetím obdobím jsou pracovní dny ráno od 6:30 do 8:15 hodin. Jelikož zde není na odjezdu z Podhoří interval obou linek 60 minut, ale je zkrácen na 30 minut, jsou zde oproti výše uvedeným dvěma obdobím preferovány nikoliv délky přestupů u ZOO, ale pravidelně rozložené odjezdy z Podhoří po čtvrt hodině. I tak délka přestupu z linky 236 na linku 112 u ZOO nepřekračuje 7 minut.
Podstatou podnětů, které dostáváme, je ale fakt, že v této době je interval linky 112 od ZOO též 7,5 minuty a proto při příjezdu linky 236 k ZOO cestující v ten samý moment vidí odjíždět předcházející spoj. To je logicky dáno zmíněným pravidelným rozložením spojů z Podhoří, jelikož při intervalu 7,5 minuty je 15minut dvojnásobkem.
Pro zkrácení přestupní doby u ZOO by bylo možné posunout časy odjezdů linky 236, nicméně protože je linka zajišťována pouze jedním vozem a jízdní doba do Zámků a zpět je daná, muselo by analogicky dojít i k posunu spojů v opačném směru. Výsledný interval z i do Podhoří by byl např. střídavě 12-18 minut, což by sice zlepšilo přestupy u ZOO, ale jednak zhoršilo souhrnný interval z Podhoří a jednak narušilo návaznosti na plavby přívozu. Zde je totiž nutné podotknout, že nejen pro naše občany, ale i pro cestující od Holešovic a Bohnic je přívoz významným spojením, které je ráno využíváno též směrem na Prahu 6. Přestupní dobu 7 minut proto vzhledem k uvedenému považujeme za ne ideální, ale vyhovující.
 
Závěrem dodejme, že v současné době probíhá celkové vyhodnocování provozu linky 112 (kapacita, intervaly, pravidelnost), na základě které dojde k dílčím úpravám a naše městská část bude v rámci těchto změn požadovat prověřit zlepšení přestupů i v ranním období pracovního dne.

Publikováno: 21.05.2009