Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz

Úvod » Městská část » Sociální a bytové služby » Ostatní bytová a sociální oblast

Pronájem bytu v budově úřadu a mateřské školy

Městská část Praha-Troja má ve své správě podkrovní byt v domě, kde sídlí Mateřská škola Nad Kazankou a Úřad městské části Praha-Troja, který pronajímá při splnění určitých podmínek.  V současnosti nabízí městská část pronájem tohoto bytu zájemcům, kteří budou splňovat následující požadavky, od 1. 3. 2018.

Byt o rozloze cca 76 m2 se nachází ve třech nadzemních podlažích. Rozložení bytu do více úrovní předpokládá zájemce bez fyzických handicapů. Přístup do bytu je po schodišti v prostorách mateřské školy. Prohlídka bytu je možná po předchozí dohodě.

Užívání bytu je spojeno s pomocí nájemce při ostraze domu a úklidu venkovních ploch, zvláště o sobotách, nedělích a svátcích. Jedná se o každodenní kontrolu objektu a zahrady a ranní odemykání a večerní zamykání zahrady, o nárazový úklid chodníků (listí, sníh) v areálu zahrady a před areálem v ulici Nad Kazankou a Trojské v době nepřítomnosti správce objektu. Preferovat budeme zájemce, který se bude trvale zdržovat v Troji. Dále je předpokladem vstřícný přístup k rodičům dětí a zaměstnancům mateřská školy.

Tyto požadavky jsou pro městskou část prioritou. Výše nájemného bude předmětem dohody a bude se částečně odvíjet od nabídky zájemců. V nabídkách zájemci uvedou své představy o plnění požadavků pronajímatele a výši měsíčního nájemného.

Zájemci o pronájem bytu mohou posílat své nabídky na Úřad městské části Praha-Troja k rukám Ing. Markové, písemně nebo e-mailem markova@mctroja.cz do 15. 2. 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ing. Marková, tajemnice úřadu městské části

Publikováno: 26.01.2018