Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Doprava

Prodloužení přerušení cyklotrasy A2 v Troji

 

Uzavření pravobřežní komunikace cyklotrasy A2 (dále cyklotrasa) je nezbytné s ohledem na postup výstavby Trojského mostu v rámci výstavby Městského okruhu – stavba č. 0079. Uzavírka cyklotrasy bude realizována v termínu 1.9. – 31.12.2011 a je nezbytná s ohledem na rozsah stavebních prací, který je nutno realizovat v tomto období. Jedná se o realizaci rozměrných železobetonových částí oblouku mostu, konstrukce mostovky, výstavbu inženýrských sítí, dále bude demontována bednící skruž mostu na Trojském břehu a to za použití množství těžké staveništní mechanizace. Z výše uvedených důvodů tak není možný provoz cyklotrasy v původní trase ani vést provizorní trasu přes staveniště mostu.
Náhradní trasa cyklotrasy bude vedena:
-          Ve směru Libeň: ul. Povltavská, Sádky, Trojská, Pod lisem, Povltavská.
-          Ve směru Zámky: ul. Povltavská, Pod lisem, Nad Kazankou, Trojská, Pod Havránkou.
Tato trasa bude přehledně vyznačena, doplněna dalšími prvky pro zlepšení bezpečnosti a potřebnými informačními tabulemi.
Ze západní strany bude po původní cyklotrase přístupný areálu Loděnice (půjčovna, restaurace atd.).
Informační tabule budou rozmístěny dne 29.8.2011.
 

Soubory ke stažení

cyklo-troja.pdf

Publikováno: 03.11.2011