Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Aktuality

Proč a jak sbírat upotřebený jedlý olej a tuk

Proč a jak sbírat upotřebený jedlý olej a tuk

NÁDOBY NA POTRAVINÁŘSKÉ OLEJE A TUKY na vybraných stanovištích tříděného odpadu

Na 3 stanovištích „barevných kontejnerů“ na území MČ (Sádky 313/7, Nad Kazankou 218/36 a V Podhoří 74 - točna) byly v rámci zkušebního provozu umístěny upravené zelené nádoby na sběr použitých jedlých tuků a olejů. Ty je nutné do nich ukládat ve vhodných uzavřených obalech, což jsou NEJLÉPE PET LAHVE. Z důvodu zamezení rozbití obalu a vylití obsahu NEPOUŽÍVEJTE SKLENĚNÉ LAHVE, plastové tašky, sáčky a podobně. V žádném případě NEVHAZUJTE MINERÁLNÍ (AUTOMOBILOVÉ) OLEJE, barvy, ředidla a jiné chemické látky – může dojít ke znehodnocení celého svezeného množství olejů, které pak již nelze zpracovat k dalšímu využití! Tyto nebezpečné odpady patří do sběrného dvora (P-8, Voctářova, vjezd z ulice Štorchova, tel. 731 909 653), nebo lze využít mobilní svoz, prováděný v naší MČ obvykle třikrát ročně (služba v tomto roce již ukončena, další termín předpokládáme na jaře 2021).

 

Nádoby slouží k umísťování opotřebeného potravinářského oleje a tuku a to pouze v použitých PET lahvích  nebo jiném plastovém obalu, bez igelitových pytlíků!!!!

 

Nepoužívejte skleněné obaly, igelitové tašky a pytlíky a do nádob v žádném případě nepatří minerální oleje, barvy a rozpouštědla!!!

 

Sklo, igelitové pytlíky plechové obaly, minerální oleje znemožňují zpracování a v případě nedodržování kázně při sběru bude sběr zrušen a nádoby odvezeny!!!

 

Proč olej nelít do kanalizace?

 

Tuky a oleje do kanalizace nepatří!!!

Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci, dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systémů v domácnostech a následně ve veřejné síti.

Pokud bude tento odpad končit tím, že vysmažený olej a tuk bude vyléván do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav na celé kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná.

Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků k ucpání čerpadel, a to z důvodu obalení spínacích plováků tuky.

Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody z mycího procesu (zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu (prací prostředky) a splaškové vody, vzniká pozitivní prostředí pro výše uvedený problém.

Pokud jde o separaci potravinářských olejů a tuků, pak je to první krok k prodloužení životnosti

a akceschopnosti odpadních potrubních systémů.

 

Chraňme přírodu, chraňme své majetky, pomoci může každý.

 

 

Publikováno: 23.10.2020