Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Trojská kotlina

Připomínky MČ Praha-Troja ke Generelu Zoologické zahrady hl.m.Prahy, Aktualizace 2016-2017

Zastupitelstvo městské části Praha-Troja projednalo na svém zasedání dne 30.5.2017 připomínky k návrhu Generelu rozvoje a výstavby Zoologické zahrady hl.m.Prahy a schválilo je usnesením č. 104.

Publikováno: 27.06.2017