Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Rozvoj Troje

Připomínky MČ Praha-Troja k návrhu Metropolitního plánu

Městská část oceňuje snahu o inovativní přístup k plánování budoucího rozvoje města, snahu o komplexní a stabilní plánovací dokument, nepodléhající nutnosti častého projednávání jeho dílčích změn.

Po prostudování jsme toho názoru, že předkládaný návrh Metropolitního plánu je zapotřebí významně doplnit, upravit a zpřehlednit, pro jednoznačný výklad, srozumitelnost a uživatelskou vstřícnost.

Připomínky jsme zpracovali vzhledem k odlišnému pojetí a vnímání Prahy - Troje v kontextu Metropole, Trojské kotliny i samotného charakteru městské části.

V přiložených dokumetech je soubor připomínek k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj území, který je rozdělen do následujících částí:

  1. Osvojené připomínky Svazu městských částí hl.m.Prahy
  2. Připomínky přejaté od Městské části Praha 7
  3. Obecné připomínky k návrhu Metropolitního plánu v Trojské kotlině
  4. Konkrétní připomínky k jednotlivým lokalitám na území MČ Praha-Troja

Připomínky k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj území byly schváleny Zastupitelstvem MČ Praha-Troja č. usn. 163 ze dne 24. 7. 2018 - usnesení je také přiloženo.

 

Publikováno: 23.08.2018