Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz

Úvod » Aktuality

Prezentace Generelu Botanické zahrady hl.m.Prahy

proběhne ve čtvrtek 26. dubna v 17 hodin v aule Trojského gymnázia za přítomnosti představitelů Botanické zahrady.

Program:

17:00 Přivítání - moderátor

1. úvodní slovo ředitel BZ Bc. Bohumil Černý, starosta MČ Praha - Troja Ing. Tomáš Bryknar

2. Představení Generelu- Ing. Eduard Chvosta, Ing. arch. Vítězslav Danda  

3. strukturovaná diskuze k obecnému tématu rozvoje BZ v Troji, tématům dopravy návštěvníků, prostupnosti, stavbám BZ sousedícími s rodinnými domy, k dalším konkrétním místům

4. nejpozději 19:30 Závěr a informace o dalším postupu

 

Publikováno: 05.04.2018