Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Kultura a volný čas

Přednáškový cyklus k výročí 100 let od vzniku republiky

Sto let od vzniku Československa

Vznik samostatného československého státu v říjnu 1918 představuje jeden z nejvýraznějších mezníků v moderních dějinách českého národa a jako takový má své nezastupitelné místo v české dějinné paměti. Nepostradatelnou součástí oslav stého výročí těchto událostí tak mimo jiné budou i popularizační přednášky, během nichž by fundovaní historici specializující se na uvedené období veřejnosti přiblížili problematiku vzniku Československa s důrazem na současný stav historického poznání a některá dosud méně známá fakta.

Následující návrh takovéhoto přednáškového cyklu zahrnuje celkem tři vystoupení dvou historiků, kteří by během nich prezentovali zásadní poznatky o době, v níž se před sto lety rodila československá samostatnost. Součástí těchto přednášek bude i doprovodná obrazová prezentace.

Harmonogram:

9.10. 2018 – Album velezrádců, aneb československý odboj doma i za hranicemi (Přednášející PhDr. Tomáš Bandžuch, Ph.D.)

Československý odboj za první světové války netvořili jen Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik. Vznik samostatného státu byl výsledkem snah stovek a tisíců dnes již zapomenutých lidí, jejichž představy o novém státě se od jeho výsledné podoby výrazným způsobem odlišovaly. Přednáška tak stručně představí základní zlomové momenty v procesu formování československého domácího a zahraničního odboje a připomene některé jeho čelné příslušníky, jejichž plány na československou budoucnost se nakonec neprosadily.

4. 10. 2018 – Od Šumavy k Tatrám. Začlenění Slovenska do nového státu. (Přednášející PhDr. Mgr. Tomáš Bandžuch, Ph.D.)

Příběh vzniku a formování československého státu jsme si za posledních sto let zvykli chápat pohledem Čechů – a to především polhedem českých politiků a pak i pohledem těch, kteří za československý stát bojovali za hranicemi. Poněkud stranou tak zůstával slovenský odboj, a to i přestože jen díky němu se mohlo skutečně vzniknout Československo. Přednáška si tak klade za cíl přiblížit posluchačům základní problémy před nimiž stála v roce 1914 slovenská společnost doma i za hranicemi, a ukázat, že cesta ke společnému státu Čechů a Slováků nebyla zdaleka tak jednoduchá, jak se nám může dnes jevit.

25.9. 2018 - Čí bylo Československo? Problém česko-německého soužiti a vznik nového státu" (Přednášející Mgr. Marek Fapšo)

Národnostní situace v nově vzniklém ČSR měla svoje kořeny již hluboko v 19. století. Cílem přednášky je osvětlit, z jakých příčin a z jakých důvodů došlo k nesouladům mezi českou a německou části obyvatelstva v roce 1918. Zároveň se přednáška zaměří na konkrétní aspekty nově vznikajícího československého státu, které upravovaly a určovaly pozici jednotlivých etnik.

Přednášky proběhnou od 18 hodin v zasedací místnosti Domu spokojeného stáří.

Profily přednášejících:

PhDr. Mgr. Tomáš Bandžuch, Ph.D. (*1986) vystudoval politologii a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jeho badatelský zájem se soustřeďuje především na dějiny střední Evropy v první polovině dvacátého století, v současnosti se zaobírá především rolí národnostních menšin v době konstituování první Československé republiky.

Mgr. Marek Fapšo (*1988) je historik působící na Filozofické a Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se hlavně dějinami česko-německých vztahů a dějinami evropského myšlení v posledních dvou staletích.

Publikováno: 18.09.2018