Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Projekty » Periurban Parks » Partneři

Partneři

Přírodní park Drahaň-Troja (ČR) - Pilotní území v rámci projektu

Česká zemědělská univerzita hraje důležitou roli jako strategický partner regionálních a místních orgánů, které mají na starosti poradenství a podporu rozvoje postupů a politik chránících životní prostředí, včetně ochrany životního prostředí v příměstských oblastech.  V rámci projektu univerzita spolupracuje s Úřadem městské části Praha-Troja, místa s obrovským potenciálem v oblasti příměstských parků.

Pilotní území v rámci projektu: Přírodní park Drahaň – Troja (579 ha). Zasahuje do městských částí: Troja (cca 300 ha), Bohnice, Čimice a Dolní Chabry. Na území parku se nachází residenční oblast, ZOO, BZ, přírodní i kulturní památky. Plní funkce především: rekreační, estetické, ekologické – přispívá k udržení biodiverzity, ochrany chráněných druhů a ekologické stabilitě území. Hlavní problémy: nepoměr mezi obyvateli a turisty, nedostatek služeb a turistické infrastruktury, nekoordinovaný cestovní ruch. Fotografie parku »


Na projektu spolupracuje dalších 13 partnerů z 11 zemí EU:

Region Toskánsko (Itálie) – Koordinátor projektu, pilotní území v rámci projektu

Region Toskánsko má dlouhou zkušenost v rozvoji parků v celém svém území. Nedávno se zaměřili na založení Park della Piana. Využili proces zahrnující různé místní úřady a pro pilotní akce získali finance v hodnotě €3 milionů euro.  Na založení tohoto parku je nahlíženo jako na příležitost obnovit a znovu využít oblast 7 000 hektarů, které jsou nyní pod tlakem urbanizace a zajistit této oblasti vlastní identitu krajiny a životního prostředí. Fotografie parku »

 

Regione Toscana


Město Košice (SR) - Pilotní území v rámci projektu

Město Košice, situované na východě Slovenské Republiky, reprezentuje a podporuje zájmy městských obyvatel a jejich nároků na vysokou kvalitu a bezpečí životního prostředí na základě programu ekonomického a sociálního rozvoje města. Projekt zahrnuje oddělení strategického rozvoje; výstavby a životního prostředí; městské zeleně; a městských lesů. Fotografie parku »

 

The City of Košice


Rozvojová agentura Larnaka (Kypr) - Pilotní území v rámci projektu

Rozvojová agentura Larnaky je orgán uzákoněný veřejným zákonem z roku 2003. Mezi její zodpovědnosti spadá rozvojové plánování v oblastech pokrývajících čtyři místní správy a kladení iniciativy v poli ochrany životního prostředí. Každoročně jsou zakládány nové malé, ale organizované parky po celém městě, jakožto součást snahy boje s rozvojem městské zástavby. Fotografie parku »

 

Larnaca District Development Agency


FEDENATUR: Evropská Federace Přírodních & Rurálních & Metropolitních & Příměstských prostorů (ES)

FEDENATUR je evropská asociace sdružující regionální a místní entity, které mají přímou zodpovědnost za management přírodních a rurálních oblastí umístěných v příměstských a městských oblastech. FEDENATUR byl založen v roce 1997, s cílem podpory výměny expertních znalostí a zkušeností v mnoha ohledech mezi členy podobných městských oblastí. V dnešní době FEDENATUR spojuje 28 členů z 5 EU členských států. Fotografie parku »

 

FEDENATUR
European Federation Natural & Rural, Metropolitan & Periurban spaces


Městská Správa Aberdeen (UK)

Aberdeen se nachází na severovýchodě Skotska a je třetím největším městem ve Skotsku. Město má různorodou krajinu od pobřeží přes zalesněné oblasti s vysokým počtem městské zeleně (parky, zahrady, hřiště, sportovní hřiště, zelené koridory, polo-přírodní oblasti a městské oblasti). Radnice má ukázkovou expertízu v udržování zeleně na vysoké úrovni a v současnosti vykonává přezkoumání politik údržby městské zeleně. Fotografie parku »

 

Aberdeen City Council


Vitosha Přírodní Park (Bulharsko)

Vedení přírodního parku Vitosha je pobočkou Národní lesnické agentury a je zodpovědné za implementaci plánů managementu a za zachování biodiverzity. Vedení parku se také zabývá vědeckým průzkumem flory a fauny parku, dohledem na lesnickou činnost a využití půdy v parku, ochranou přírodních a kulturních hodnot parku, plánováním a kontrolou turistických aktivit, šířením informací, a zvýšením udržitelnosti využití přírodních zdrojů. Fotografie parku »

 

Vitosha Nature Park Directorate


Regionální vláda Lombardie (Itálie)

Díky regionálnímu zákonu z roku 1983 jsou 4 příměstské parky nyní zařazeny mezi 24 regionálních parků v Lombardii, přičemž 2 z nich jsou zahrnuty v projektu. Park Nord Milano byl založen v roce 1975 za účelem obnovy zeleně severní periferie Milána a poskytnutí rekreačních a vzdělávacích služeb. Park Sud Milano byl založen v roce 1990 a pokrývá více než 64.000 hektarů. Skládá se ze zemědělských ploch jako kukuřičná pole, luk, výsadeb topolů, lesů a mokřin. Fotografie parku »

 

Regione Lombardia


Vedení Národního Parku Danube-Ipoly (Maďarsko)

Vedení Národního Parku Danube-Ipoly  je regionální státní organizací pro zachování přírody zodpovědné za oblast okolo 880 000 hektarů. Hlavním úkolem je připravovat ustanovení, projekty a plány údržby. Vedení také pracuje na vzdělávání v oblasti životního prostředí, ekoturismu, výzkumu přírodních oblastí, služeb správy parku a údržby oblastí vlastněných státem. Fotografie parku »

 

Danube-Ipoly National Park Directorate


Lille Metropolitní Kancelář Městské Zeleně (Francie)

Lille Metropolitní Kancelář Městské Zeleně (ENLM) je spojená asociace 40 měst (<500 000 obyvatel) a Městské Komunity Metropole Lille (LMCU), která udržuje zeleň a vodní plochy v Lille a okolí. ENLM má na starosti více než 1200 hektarů rozkládajících se po teritoriu metropole a 120 hektarů vodních ploch. Fotografie parku »

 

Lille Metropolitan Natural Space Office


Regionální Správa Andalusie, Regionální Ministerstvo životního prostředí (Španělsko)

Ministerstvo životního prostředí pro Andalusii je zodpovědné za správu životního prostředí a za síť chráněných přírodních oblastí, integrovaný systém zahrnující příměstské parky. V Andalusii se nachází přes 209 chráněných přírodních oblastí pokrývajících plochu přes 2,5 miliónů hektarů, včetně sítě Natura 2000, která zabírá přes 29% regionu a 30% chráněných ploch ve Španělsku. Fotografie parku »

 

Regional Government of Andalusia


Radnice Seine-Saint-Denis (Francie)

Seine-Saint-Denis, nacházející se na východním předměstí Paříže, o ploše 236 km² a čítající 40 měst je domovem asi 1 455 000 obyvatel (2005). Od svého vzniku v roce 1964 zaujímala městská radnice aktivní přístup k zeleni a přírodním oblastem, biodiverzitě a krajiny, čímž zvýšila podíl zeleně z 300 hektarů v roce 1964 na 1782 ha. Fotografie parku »

 

General Council of Seine-Saint-Denis


Lisabonská radnice (Portugalsko)

Park Florestal de Monsanto v městské oblasti Lisabonu o ploše okolo 1000 hektarů existuje již 72 let. Je zaopatřen infrastrukturou umožňující rekreaci, sportovní vyžití, kulturní a přírodovědné aktivity. V době založení byl park naprosto beze stromů, které se začaly vysazovat v roce 1940. V dnešní době pečuje o zachování lesů, které Národní lesnická autorita klasifikovala jako několik různých typů porostů. Fotografie parku »

 

Lisbon Municipality


Metropolitní Asociace Horního Slezska (Polsko)

Metropolitní Asociace Horního Slezska (GZM) je soběstačná jednotka založena v roce 2007, spojující 14 měst slezských metropolí, s populací čítající téměř 2 milióny lidí. Do konce 80. let zde byl ekonomický rozvoj postaven na uhelném průmyslu a těžbě a zpracování kovů. Navzdory průmyslové minulosti je téměř čtvrtina Slezska pokryta zelenými nebo otevřenými plochami, z nichž 22% činí státní lesy. Parky a veřejná zeleň jsou povětšinou spravovány místními nebo regionálními orgány, zatímco státní lesy jsou součástí státního podniku a spravovány jeho jednotkami. Fotografie parku »

 

Metropolitan Association of Upper Silesia