Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Projekty » Místní agenda 21

MA 21 - aktivní zapojování veřejnosti do oblasti plánování a rozhodování v roce 2015

V roce 2015 proběhla řada akcí, při nichž se veřejnost mohla zapojit do plánování, jak se bude trojská kotlina měnit. Pozemky, které si Městská část Praha-Troja pronajala od Státního pozemkového úřadu, se snažíme upravovat a využívat za spoluúčasti veřejnosti. Další využívání pozemků zaplavených v roce 2013 povodní se také neobejde bez aktivní spolupráce majitelů pozemků.  Na veřejných debatách zaznělo mnoho názorů k těmto stěžejním tématům, ale i k údržbě veřejných prostranství, dopravě nebo životnímu prostředí.

Přehled plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování) během roku 2015:

Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)

Osmý ročník výstavy Trojské plány VII – vernisáž  19.2.2015 - pravidelné pokračování výstavy plánů, záměrů a vizí v prostoru trojské kotliny, bylo jedinečnou příležitostí pro obyvatelé Troji vyjádřit své názory a připomínky k projektům realizace rozmanitých staveb v prostoru Troje. Na výstavě byl představen např. záměr Park vodních sportů Troja a úprava okolí, vizualizace čistírny odpadních vod, nebo podoba Administrativně technická budova zdravotnické záchranné služby. Součástí výstavy byly i záměry MČ Praha-Troja na spásání svahu pomocí stáda ovcí a koz nebo Regenerace zahrady v Troji a či Úpravy Staré školy na Rodinné centrum Skřítci.

Setkání s novým panem starostou po volbách v roce 2014 proběhlo v létě na dvou místech v Troji – 21.7.2015 v Koloniálu v Podhoří a 23.7.2015 v restauraci Kemp Sokol Troja. Občané mohli vznášet dotazy, podněty i kritiku práce zastupitelstva a úřadu. Diskutovalo se o budoucnosti Troje, ale i o aktuálních věcech, které občany zajímají – doprava v Troji, nové stavby, čistota a bezpečnost apod..

Prázdninová otevřená kancelář starosty na zahradě úřadu – Občané měli možnost bez předchozí domluvy přijít do stanu před Úřadem městské části a projednat věci, které je zajímaly nebo přicházet se svými názory, připomínkami a kritikou.

Plánovací setkání s obyvateli Podhoří 30.4.2015 – při realizaci obnovy ovocného sadu mohli společně  občané a zahrádkáři vybrat vhodný mobiliář (lavičky, koše, ohniště), který byl potom následně objednán a nainstalován.

 

Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21

Jarní brigáda 18. a 20. 4. 2015 v rámci akce Ukliďme Česko -  zapojení veřejnosti , neziskového sektoru (TJ Sokol Troja, USK ) do aktivní péče o veřejná prostranství, tentokrát ve spolupráci s Trojským gymnáziem s.r.o.  a se zapojením hojného počtu žáků.

Trojské vinobraní 2015 – tradiční akce, kde dochází k sousedským setkáním za spolupráce neziskového sektoru (TJ Sokol Troja, Nadace Quido Schwanka) a podnikatelů – vinařů.

 

Se všemi uvedenými aktivitami se mohli občané seznámit během roku na stránkách časopisu TROJA nebo na těchto webových stránkách.

Publikováno: 27.11.2015