Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Samospráva » Slovo starosty

Končí rok 2013, začíná rok 2014

 

Vážení občané, 
v předvánočním ruchu jsme připravili poslední letošní číslo trojského časopisu. V čísle naleznete několik příspěvků od nových přispěvovatelů. Jim i členům redakční rady i všem tradičním spolupracovníkům děkuji za obětavou práci a čas, který časopisu v roce 2013 věnovali.
 
Pracujeme na vylepšení nevyhovující dopravy do Troje požadavkem na více spojů 112.
 
Výstava Trojské plány VII. – bude aktualizovaným přehledem záměrů v trojské kotlině ze strany vedení městské části, hlavního města, soukromých investorů, organizací, občanských sdružení, škol, studentů a jejich vizí. Zvu Vás na vernisáž 23. ledna v 17. hodin do Galerie U lávky. 
 
Do 15. ledna je možné zažádat o trojský grant na rok 2014. Přednostně budou podpořeny projekty připravené ve spolupráci více subjektů a garantující spolufinancování i z jiných zdrojů. Obecným tématem na rok 2014 je „Příměstský park – místní identita a rozvojové aktivity v trojské příměstské krajině“. Vyhlásili jsme volná témata i konkrétní aktivity, které vylepší kvalitu života v Troji,
pomohou propojit činnost mnoha spolků, škol, sdružení a organizací, ale v neposlední řadě i sousedské „projekty“.
 
Přeji nám všem, aby příští rok byl šťastný a bez přírodních i jiných katastrof. Přeji nám v Praze – Troji, abychom mohli věnovat více úsilí budování nových věcí spíše než likvidaci nešťastných povodňových škod!!
 
Závěrem mi dovolte, milí sousedé i příznivci Troje, popřát vám jménem trojských zastupitelů i mých kolegů z Úřadu městské části slavnostní a klidné vánoční svátky, rodinné štěstí, pevné zdraví a mnoho úspěchu v novém roce 2014!
 
Tomáš Drdácký, starosta
 

Publikováno: 31.12.2013