Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Aktuality

JAROSLAVA PEŠICOVÁ- Grafika a jeden obraz v Galerii u lávky

V Galerii u lávky bude dne 4. května v 17 hodin zahájena výstava jedné z předních osobností „Československé nové vlny výtvarného umění“.

Jaroslava Pešicová byla součástí avantgardy, která od počátku šedesátých let navracela našemu umění sebevědomé postavení ve světovém kontextu.

Československé umění si uprostřed světových aktuálních tendencích dovedlo zachovat specifický charakter. A tak se uvádí „ Český informel“, „Český surrealizmus“, nebo „Česká nová figurace“, či „Česká groteska“. Jaroslava i její manžel sochař František Štorek byli v tomto kvasu aktivními hráči. Groteskní Rabelaisovská nadsázka a Jarryovská absurdita se pro ně staly filozofickým postojem s jehož pomocí se oba vyrovnávali s tíživými otázkami života. Obrazy se u Jaroslavy stávají scénickými a teatrálně se zalidňují. Shakespearovské téma Světa jako divadla a divadla jako obrazu Světa, se nadále stává utkvělým motivem. V rozmáchlé a přitom uvážlivě kalkulované malířské stopě zůstává zašifrované svědectví o autorčině vitalitě – s jakou vervou a gustem tu barevnou hmotu nanášela.

Přesto, že Jaroslava Pešicová byla bytostnou malířkou zanechala nám i nepřehlédnutelný odkaz grafických prací. Zaujal ji hlubotisk, zejména různé modifikace leptu, akvatinty a mezzotinty. Všechny ty obtížné postupy opět zcela podřídila svým představám. Invenčně nalézala neobvyklá technická řešení. Její robustní styl ohromil tehdejší milovníky a sběratele a rázem se stal velmi populárním. V grafice, stejně jako v malbě jsou produktem její imaginace bohaté ornamentální férie prostřídávané fragmentárními těly a tvářemi s výmluvnými grimasami. Jindy je naopak nahrazují klasicky uvážlivé výjevy s tématy soucitně patetickými. Barevnou škálu tisků, oproti zářivým plátnům, autorka instinktivně ztlumila.

Tato výstava v Galerii u lávky je vyjádřením úcty k nevšední umělkyni, příslušnici generace, které za mnohé vděčíme.

 

Jan Kavan

 Výstava potrvá do 25. června 2017.

Publikováno: 04.05.2017