Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Galerie u lávky » Historie Galerie u Lávky

Historie Galerie u lávky v Troji

Když se dne 28. října roku 2001 sešla skupina trojských občanů a jejich přátel, asi nikdo z nich nevěřil, že se myšlenka na provozování trvalé trojské galerie ujme.

Startovní nápad pochází od tehdejšího starosty Oldřicha Adámka. Rozvíjel se pak přes fotografa doc. Jaroslava Rajzíka až po ustavení umělecké rady galerie. První výstavu koncipoval právě J. Rajzík jako dvojí fotografickou reflexi trojské krajinné lokality. Kromě svých vlastních prací nainstaloval i panoramata Josefa Sudka. Výstava byla zahájena 28. 10. 2001 v 15 hod. v nové výstavní síni. Tím byl vlastně maně stanoven profesionální horizont této galerie. Jejím uměleckým guru se stal na dlouhá léta (až do konce toku 2022) akademický malíř Jan Kavan. Městská část Troja tak vytvořila regionální jeviště živé výtvarné kultury, pro které Umělecká rada galerie volně sestavená z několika trojských výtvarníků, stanovila jakýsi ideový profil. Program galerie se nijak názorově, věkově ani jinak nevymezuje a je otevřen jak studentům výtvarných škol, tak renomovaným tvůrcům. Základním kritériem však je vždy profesionální úroveň.

Obavy o to, že do odlehlého kouta Troje nebude chtít nikdo ani jako vystavující, ani jako návštěvník, se rozptýlily již při druhé výstavě. Své tu sehrává i kouzlo genia loci. Během času se vytvořil i okruh příznivců galerie, kteří ji navštěvují cíleně a dalších, kteří ji objeví při svých toulkách po vltavském nábřeží. Komorní prostor galerie tedy každé dva měsíce ovládne nějaká nová umělecká poetika z dílny umělců jmen známých i méně známých. Kromě výše zmíněných u nás vystavovali: Stanislav Holý, Jiří Volf, Pavel Dias, Václav Sivko, Jan Hendrych, Jan Hlavatý, Jaroslava Hussarová, Vojtěch Pařík, Jan Kavan, Alena Bílková, Pavel Vácha, Vladimír Lutterer, Martina Riedlbauchová, Jiří Sozanský, Bohumil Franc, Tereza Kučerová, Alena Laufrová, Cyril, Jiří a Jana Boudovi, Denisa Rajzíková, Šárka Váchová, Šárka Radová, Jindřich Pileček, Umělecká rodina Strakových a Lipských, Michal Kudělka, Stanislava Kavanová, Jan Maget, Daniela Havlíčková, Vladimír Suchánek a skupina grafiků sdružení Hollar, Jiří Vlach, Gabriel Filcík, Renata Rozsívalová, Markéta Urbanová, Michal Vitanovský, Petr Melan, Jan Ungrád, Milada Othová, Jindřich Ulrich, Elzbieta Grosseová, Eva Hašková, Oldřich Kulhánek, Jiří Altman, Jan Trunda, Michal Brix, Dalibor Smutný, Bohuslav Šír, Ing. Milan Humplík, Peter Oriešek, Miloslav Čejka, Karel Demel, Jiří Středa, Zdeněk Daněk, Jan Černý, Pavel Vácha, Bohuslav Mládek, Josef Bavor, Václav Johanus, Gabriela a Jozef Luptákovi, Šárka Trčková, Martin Říha, Jaroslava Pešicová, Renáta Fučíková, Petr Šmaha, Vladislav Kaska, MUDr. Přemysl Hněvkovský, Ludmila a Miroslav Kováříkovi, Michal Lutterer, Petr Semrád, Adam Jílek, Helena Horálková, Boris Jirků, Lenka Vojtová, Jaroslav Křížek, Dalibor Worm, Zbyněk Hraba, Pavel Sivko, Petr a Pavel Hronovi, Ladislav Hojný, Michal Novák, Michal Resl, Libor Beránek, Eva Heřmanská, Karel Demel, Vladimír Šavel, a tři výstavy uskutečnili studenti středních výtvarných škol. Kromě toho se od roku 2008 stalo tradicí v prostorách galerie každoročně uspořádat přehlídku věnovanou trojské urbanistice, architektuře i aktuálním občanským aktivitám nazvanou Trojské plány.

Specifickou atmosféru mívají zdejší vernisáže. Vážná slova o umění zde zazněla z úst renomovaných teoretiků, jako jsou například: PhDr. Milena Klasová, prof. PhDr. František Dvořák, PhDr. Eliška Schránilová, RNDr. Karel Žižkovský, Dr. Ludvík Hess, PhDr. Naďa Vitanovská a další. Častými přispěvateli k dobré náladě byli členové divadla Ypsilon, písničkář Miroslav Paleček a velká řada dalších. Hrálo se zde na kytary, housle, flétny, saxofon, harmoniku i na harfu. Recitovaly se básně, vystoupila zde krásná baletka, konala se módní přehlídka i se tančil valčík.

Občanská společnost v Troji tedy žije nejen sportem, ale i kulturou.

Jan Kavan