Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Trojská kotlina

Grantové řízení Městské části Praha-Troja pro rok 2012

 

                   Městská část Praha-Troja
vyhlašuje
grantové řízení pro rok 2012
na podporu projektů v oblasti rozvoje městské části, občanské společnosti a volnočasových aktivit v prostoru trojské kotliny
 
harmonogram grantového řízení
Vyhlášení grantů:                                                                                            30. 11. 2011
Ukončení přijímání žádostí:                                                                        13. 1. 2012, 13.00 hod.
Schválení orgánem městské části:                                                                do 29. 2. 2012
Oznámení výsledků:                                                                                       do 15. 3. 2012
Uzavření smluv:                                                                                              do 13. 4. 2012
 
Tematické oblasti
 
I. Kvalita životního prostředí, krajina, ekologie
1) kvalita obytného prostředí, vzhled a čistota obce
2) péče o zeleň městské části (důraz na ekologické a tradiční formy)
3) péče o krajinu, přírodní památky, pěší cesty
 
 
II. Život ve veřejném prostoru, občanská společnost
1)     život ve veřejném prostoru – bezpečná místa setkávání
2)     vzhled a vybavení veřejných prostranství (mobiliář, dětská hřiště...)
3)     rozvoj občanské společnosti (podpora iniciativ, spolků a sdružení)
4)     prostor a život u řeky
5)     podpora obchodu, služeb a podnikání – pro obyvatele a návštěvníky
 
III. Publikační a propagační aktivity
1)     publikační činnost
2)     informační a propagační služby (informační tabule, naučné stezky...)
3)     spolupráce a partnerství uvnitř i vně trojské kotliny
 
IV. Kulturní a společenské akce
1)     pořádání kulturních a společenských akcí, festivalů
2)     pořádání společenských setkání, vycházek, výletů
3)     tematická setkání, výtvarné dílny, semináře
 
 
V. Sport, tělovýchova, volný čas
1)     pořádání sportovních akcí
2)     podpora činnosti sportovních klubů
3)     sport a hry v přírodě
4)     aktivity dětí a mládeže
5)     podpora aktivního stáří
 
 
VI. Vzdělávání
1)       pořádání přednášek, kurzů, kroužků apod.
2)       spolupráce škol a vzdělávacích institucí (základní, středoškolské, VŠ)
3)       vzdělávací programy pro obyvatele městské části
 
 
V Praze dne 30. 11. 2011
 
Ing. arch. Tomáš Drdácký
starosta Městské části Praha - Troja
 
detailní informace a přihlášky jsou k dispozici na úřední desce, webových stránkách www.mctroja.cz a v podatelně úřadu MČ Praha-Troja.

Publikováno: 30.11.2011