Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Trojská kotlina

Grantové řízení Městské části Praha-Troja pro rok 2011

 

Městská část Praha-Troja
vyhlašuje
grantové řízení pro rok 2011
na podporu projektů v oblasti rozvoje městské části, občanské společnosti a volnočasových aktivit v prostoru trojské kotliny
 
harmonogram grantového řízení
Vyhlášení grantů:                                                                                            30. 11. 2010
Ukončení přijímání žádostí:                                                                     14. 1. 2011, 13.00 hod.
Schválení orgánem městské části:                                                             do 28. 2. 2011
Oznámení výsledků:                                                                                    do   4. 3. 2011
Uzavření smluv:                                                                                           do 31. 3. 2011
 
Tematické oblasti
 
I. Kvalita životního prostředí, krajina, ekologie
 
1)  kvalita obytného prostředí, čistota obce
2)  péče o zeleň městské části (důraz na ekologické a tradiční formy)
3)  péče o krajinu, geologické, přírodní památky
4)  péče o kulturní památky, jejich využití a provoz
5) řeka, prostor a život u řeky
 
 
II. Život ve veřejném prostoru, občanská společnost
1)     život ve veřejném prostoru – místa setkávání
2)     vzhled a vybavení veřejných prostranství (umělecké objekty, mobiliář, dětská hřiště...)
3)     rozvoj občanské společnosti (podpora spolků a sdružení)
 
 
III. Cestovní ruch a propagace městské části
 
1)     rozvoj šetrného cestovního ruchu v Troji
2)     prezentace městské části (tisk, audio, video, digitální media)
3)     informační služby (informační tabule, naučné stezky...)
4)     publikační činnost (příprava a vydání materiálů o MČ Praha-Troja)
5)      vazby na okolí a partnerství (trojská kotlina, Praha, ČR, Evropa)
 
IV. Kulturní a společenské akce
1)     pořádání kulturních a společenských akcí, festivalů
      (přednostní podpora akcí organizovaných více pořadateli)
2)     pořádání společenských setkání, vycházek, výletů
3)     výstavní a umělecká činnost
4)     tematická setkání, výtvarné dílny, semináře
 
 
 
V. Sport, tělovýchova, volný čas
1)     pořádání sportovních akcí (přednostní podpora akcí organizovaných více pořadateli)
2)     podpora činnosti sportovních klubů
3)     pořádání cvičení pro zdravý životní styl
4)     sport a hry v přírodě (letní tábor u řeky...)
 
 
 
VI. Vzdělávání
1)       pořádání přednášek, kurzů, kroužků apod.
2)       spolupráce škol a vzdělávacích institucí (základní, středoškolské, VŠ)
3)       vzdělávací programy pro obyvatele městské části
 
 
 
VII. Sociální oblast
1)      podpora péče o předškolní děti, pomoc mladým matkám
2)      aktivity dětí a mládeže
3)      podpora aktivního stáří
4)     aktivity porozumění (mezi generacemi, staří a noví občané Troje, menšiny)
5)       program protidrogové prevence a prevence kriminality
 
 
 
VIII. Infrastruktura, doprava a občanská vybavenost
1)       pěší cesty a cyklistické trasy
2)       alternativní formy dopravy, bezpečnost
3)       podpora rozvoje obchodu, služeb a podnikání – zaměření na obyvatele a návštěvníky
4)       provozování tržiště s místními produkty v Rybářích, v Podhoří.
 
 
V Praze dne 30. 11. 2010
 
 
 
Ing. arch. Tomáš Drdácký
starosta Městské části Praha - Troja

 

Publikováno: 02.12.2010