Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Trojská kotlina

Grantové řízení MČ Praha-Troja pro rok 2010

 

Městská část Praha-Troja
vyhlašuje
grantové řízení pro rok 2010
na podporu projektů v oblasti rozvoje městské části, občanské společnosti a volnočasových aktivit v prostoru trojské kotliny
 
harmonogram grantového řízení
Vyhlášení grantů:                                                                                            30. 11. 2009
Ukončení přijímání žádostí:                                                                         29. 1. 2010, 13.00 hod.
Schválení orgánem městské části:                                                             do 26. 2. 2010
Oznámení výsledků:                                                                                        do 5. 3. 2010
Uzavření smluv:                                                                                                do 31. 3. 2010
 
Tematické oblasti
 
I. Kvalita životního prostředí, krajina, ekologie
 
1)  zaměření na čistotu obce
2)  péče o zeleň městské části
3)  péče o krajinu, geologické, přírodní a kulturní památky
4)  péče o kulturní památky (např. o kapli sv.Václava v Podhoří), jejich využití a provoz
5)  zlepšení vzhledu veřejných prostranství
 
 
II. Život ve veřejném prostoru, občanská společnost
1)     rozvoj občanské společnosti
2)     život ve veřejném prostoru – místa setkávání
3)     aktivity porozumění (mezi generacemi, staří a noví občané Troje, menšiny)
 
 
III. Cestovní ruch a propagace městské části
 
1)     rozvoj dlouhodobě udržitelného cestovního ruchu
2)     prezentace městské části (tisk,audio, video)
3)     informační služby (informační tabule památková zóna Rybáře a významné památky)
4)     podpora publikační činnosti (příprava a vydání informační brožury o MČ Praha-Troja)
5)      vazby na okolí a partnerství (trojská kotlina, Praha, ČR, Evropa)
 
IV. Kulturní a společenské akce
1)     pořádání kulturních a společenských akcí, festivalů (přednostní podpora akcí organizovaných více pořadateli)
2)     pořádání společenských setkání, vycházek, výletů
3)     výstavní a umělecká činnost
4)     umění ve veřejném prostoru
5)     umělecká setkání, výtvarné dílny, semináře
 
 
 
V. Sport, tělovýchova, volný čas
1)     pořádání sportovních akcí (přednostní podpora akcí organizovaných více pořadateli)
2)     podpora činnosti sportovních klubů
3)     pořádání cvičení pro zdravý životní styl
4)     sport a hry v přírodě
 
 
 
VI. Vzdělávání
1)       pořádání přednášek, kurzů, kroužků apod.
2)       spolupráce škol a vzdělávacích institucí (základní, středoškolské, VŠ)
 
 
 
VII. Sociální oblast
1)      podpora péče o předškolní děti, pomoc mladým matkám
2)      aktivity dětí a mládeže
3)      podpora aktivního stáří
4)       program protidrogové prevence a prevence kriminality
 
 
 
VIII. Infrastruktura, doprava a občanská vybavenost
1)       pěší cesty a cyklistické trasy
2)       alternativní formy dopravy
3)       podpora zvýšení bezpečnosti dopravy
4)       podpora rozvoje obchodu, služeb a podnikání – zaměření na obyvatele a návštěvníky
5)       provozování tržiště v osadě Rybáře
 
 
V Praze dne 30. 11. 2009
 
 
 
Ing. arch. Tomáš  Drdácký
starosta Městské části Praha - Troja
 
 
Detailní informace a přihlášky jsou k dispozici na úřední desce a v podatelně úřadu MČ Praha-Troja.

Publikováno: 30.11.2009