Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Aktuality

Dům u přívozu v Podhoří - ANKETA

 

Vážení obyvatelé a návštěvníci Troje,
projekt rekonstrukce objektu č.p. 281 tzv. domu převozníka v Podhoří jsme po výbě­ru ze tří architektonických návrhů svěřili k vypracování atelieru Projektil architekti,
s.r.o. Na výstavě Trojské plány jste se mohli seznámit s aktuálním stavem úvah o náplni a podobě domu.
Další veřejná prezentace s debatou se uskuteční 12. března od 19.00 h v přednáškové místnosti ČZU v Podhoří (na konečné autobusu 112, 236)
Diskuze o domu – ne domu, zda, a jak sta­vět, na minulé veřejné prezentaci v Galerii u lávky ukázala, že je třeba ještě revidovat stavební program domu – jinými slovy upřesnit, co v něm má být a co v něm na­opak nebude fungovat.
Naším základním požadavkem je vytvořit lepší přístup k přívozu, vybudovat celoroč­ně provozovatelné veřejné toalety na cyklo­trase, zázemí pro převozníky, informační místo na vstupu do Prahy-Troje, nabídnout obyvatelům Podhoří místnost pro klubové a zájmové aktivity, vybudovat pronajímatel­ný prostor kavárny apod.
Program není uzavřen!
Prohlédněte si prosím přiložené vizualiza­ce a schéma domu a odpovězte na anketní otázky!
Děkuji Vám za názor
Ing. arch. Tomáš Drdácký, drdacky@mctroja.cz

Anketu nutno vytisknout a vyplněnou odevzdat.

Soubory ke stažení

dum-u-privozu-anketa.jpg

Publikováno: 01.03.2013