Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Aktuality

Dny evropského dědictví v Troji a doprovodný program

                    

Dny evropského dědictví

Městská část Praha - Troja

10. - 11. září 2011

 

 

 

V sobotu od 9:30 hodin bude před Café U Lávky k dispozici TROJSKÝ STAN pro setkání, besedy, diskuze o trojských památkách, kvízy a hry pro všechny věkové kategorie. Zde bude zahájení společných prohlídek trojských památek v 9:30, 10:30, 11:30, 13:30, 15:00 a 16:30 hodin.

V 9:30 hodin proběhne slavnostní odhalení informační tabule chráněné památkové zóny Rybáře.

 

Tomáš Drdácký,

garant Dne otevřených památek v Troji

 

 


Trojský zámek

Adresa:
U Trojského zámku 1, Praha - Troja

Stavba raně barokního zámku Troja zahájena v roce 1679 hrabětem Václavem Vojtěchem ze Šternberka. Autorem projektu byl architekt francouzského původu Jean Baptiste Mathey. Nyní zámek spravuje Galerie hl. města Prahy. Stálé expozice: Věčné léto v římské vile, František Bílek v Troji (Oranžerie). Prohlídkový okruh bude zpestřen o běžně nepřístupné části zámku.

Památka běžně přístupná veřejnosti.
Otevřeno út - čt, ne 10:00 – 18:00, pá 13:00 – 19:00 (zahrada 10:00 – 19:00), so 10:00 – 19:00 hod.

Ve dnech EHD 2011 otevřeno:
10.9.2011 - 18.9.2011     10:00 – 18:00 hod.

(mimo pondělí)

Vstupné: za běžné vstupné

Bezbariérový přístup: ano - část objektu

Doprovodná akce

Trojské vinobraní

Datum a čas konání akce:
11.09.2011     11:00 – 20:00 hod.

Městská část Praha - Troja ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy a Botanickou zahradou Praha pořádá tradiční setkání milovníků dobrého vína na severním nádvoří Trojského zámku. 13. ročník Trojského vinobraní opět nabídne nejen dobré víno z trojských vinic, vystoupení Slováckého krúžku, ale i zajímavý program pro děti, mládež i dospělé.

 

Program Trojského vinobraní 

 

Severní nádvoří:

11:00                        zahájení slavnosti

11:15 – 11:45     loutkové divadlo Buchty a loutky

12:00 – 13:30     taneční a šermířská skupina IRIS

14:00                        zahájení odpoledního bloku

                                      křest knihy Legendy a morytáty z Troje a Podhoří

14:30 – 19:00     Slovácký krúžek a cimbálovka

20:00                        ukončení slavnosti

stan MČ Praha – Troja; Café Trojský zámek; stánky s občerstvením

 

Jižní nádvoří:

11:00 – 18:00     malování pod vedením lektorky GHMP Lucie Haškovcové

15:00                        koncert z repertoáru F. X. Duška, J. Iberta  a W.A.Mozarta hraje TRIO IUVENTA

 

Zahrada:

11:00 – 15:00     střelba z luku a kuše

16:00 – 17:00     sokolníci Merlin

dětské elektromobily, hra v bludišti, klokaní boty, hry k zapůjčení

 

Sklep:

13:00 – 17:00     řízené degustace

 

více na www.mctroja.cz

Zámecká zahrada Trojského zámku

Adresa:
U Trojského zámku 1, Praha - Troja

Kompozice zahrady je italského typu, což dokládá konvergentní hlavní osa, řešení zahradních parterů, hvězdicové členění štěpnice i širší provázanost s okolní krajinou.

Památka běžně přístupná veřejnosti.
Otevřeno út - ne 10:00 – 19:00 hod.

Ve dnech EHD 2011 otevřeno:
10.9.2011 - 18.9.2011     10:00 – 19:00 hod.
V sobotu 10.9.2011 prohlídky s komentářem v 10:00, 11:00 a 12:00 hodin. Sraz u jižní brány.

Vstupné: zdarma

Bezbariérový přístup: ano – celý objekt

 

Kaple sv. Kláry     

Adresa:
Nad Trojským zámkem, Praha-Troja

Kaple vznikla jako součást zámeckého areálu, s vlastním zámkem byla kdysi spojena schodištěm.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

Ve dnech EHD 2011 otevřeno:
10.9.2011 - 11.9.2011     10:00 – 19:00 hod.

Vstupné: zdarma z venkovní expozice BZP (za běžné vstupné)

Bezbariérový přístup: ano - celý objekt

 

Panský dvůr

Adresa:
Pod Havránkou 7, Praha -Troja

Statek v sousedství bývalé osady Rybáře patřil k základnímu hospodářskému zázemí trojského panství. Obytná budova po severní straně vstupní brány vznikla asi současně se zámkem, koncem 17. st. Protější budova, známá jako stará trojská pošta patrně konec 18. stol. Vleklé restituční spory. V současné době se projednává projektová dokumentace regenerace statku.

Ve dnech EHD 2011 otevřeno:
10.9.2011 - 18.9.2011     14:00 – 18:00 hod.

V sobotu 10.9.2011 prohlídky s komentářem ve 14:00, 15:00, 16:00 a 17:00 hodin.

Vstupné: zdarma

Bezbariérový přístup: ano – část objektu

 

Usedlost  čp. 13     

Adresa:
Pod Havránkou 13, Praha - Troja

Drobná řemeslnickozemědělská usedlost při ulici Pod Havránkou z konce 18. století nebo poč. 19. století, objekt tehdejší rybářské vesnice.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

Ve dnech EHD 2011 otevřeno:
10.9.2011     14:00 – 18:00 hod.

Vstupné: zdarma

Bezbariérový přístup: ne

 

Trojský mlýn    

Adresa:
Povltavská 5, Praha - Troja

Trojský mlýn zřejmě podstaně staršího založení než zámecký areál, v jehož jihozápadním sousedství se nalézá. Svému účelu sloužil ještě v první polovině 19. století, kolem 1845 přestavěn na mohutnou sýpku. V mapách z r. 1846 je mlýnský odpadní kanál značen jako suchý, tedy se již nemlelo.

 

 

Památka zcela uzavřená veřejnosti.

Ve dnech EHD 2011 otevřeno:
10.9.2011     14:00 – 18:00 hod.

V sobotu 10.9.2011 prohlídky s komentářem ve 14:00 15:30 a 17:00 hodin.

Vstupné: zdarma

Bezbariérový přístup: ano - část objektu

 

 

 

Kaple sv. Václava

Adresa:
Podhoří 284, Praha-Troja

Kaplička vystavěna 1865 manželi Vrzákovými, tehdejšími majiteli Lysolaj. 1. písemná zmínka 1905 (in Ant. Podlaha: Posvátná místa Království českého). Absolutní devastace koncem 80. let minulého století, obnoveno 1996 Společností pro obnovu kaple sv. Václava a zvelebení kaple sv. Kláry v Praze - Troji.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

Ve dnech EHD 2011 otevřeno:
10.9.2011     10:00 – 18:00 hod.

Vstupné: zdarma

Bezbariérový přístup: ano - celý objekt

 

Viniční sloup     

Adresa:
Trojská 162, Praha-Troja

Ozdobný viniční sloup z časů rozkvětu trojského vinařství z 18. století. Původně stával v Trojské ulici nad křižovatkou u zámku, později přenesen na dnešní místo. Začátek stezky Quido Schwanka.

Památka běžně přístupná veřejnosti.
Otevřeno, přístupna bez omezení.

 

 

Usedlost Kazanka

Adresa:
Trojská 69, Praha-Troja

Barokní viniční usedlost z konce 17. století v Trojské ulici, v sousedství školy Svatopluka Čecha. V letech 1988 -1990 byl objekt rekonstruován, interiéry pak v roce 1996. Po rozsáhlé devastaci způsobené povodněmi v roce 2002 byla provedena další rekonstrukce do dnešní podoby.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

Ve dnech EHD 2011 otevřeno:
10.9.2011     10:00 – 14:00 hod.

V sobotu 10.9.2011 prohlídky s komentářem v 10:00 11:00, 12:00 a 13:00 hodin.

Vstupné: zdarma

Bezbariérový přístup: ano - část objektu

 

 

Gočárovy domky

Adresa:
U Trojského zámku 120, Praha-Troja

Gočárovy domky pocházejí z 20. let minulého století. Původně byly navrženy pro správu letiště ve Kbelích, kde sloužily do 70. let. Pak je ředitel ZOO Praha prof. Veselovský nechal přemístit do Troje. Po povodni v roce 2002 je ZOO pomocí Evropských fondů zrekonstruovala přesně podle Gočárových plánů.

Památka běžně přístupná veřejnosti.
Otevřeno po - ne 9:00 – 18:00 hod.

Ve dnech EHD 2011 otevřeno:
10.9.2011 - 18.9.2011     9:00 – 18:00 hod.

Vstupné: za běžné vstupné

Bezbariérový přístup: ano - část objektu

 

Usedlost Salabka

Adresa:
K Bohnicím 57, Praha-Troja

Zřejmě nejstarší dochovaná, původně vinařská usedlost na okraji stejnojmenné vinice. V jádru je viniční stavení z rudolfínské doby postavené kolem roku 1600. Budova byla v minulých letech zrekonstruována pro účely bydlení.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

Ve dnech EHD 2011 otevřeno:
10.9.2011     10:00 – 14:00 hod.

V sobotu 10.9.2011 prohlídky s komentářem v 10:00, 11:00, 12:00 a 13:00 hodin.

Vstupné: zdarma

Bezbariérový přístup: ano - část objektu

 

 

Usedlost Hrachovka

Adresa:
K Bohnicím 59, Praha-Troja

V půdorysu původního statku z doby před rokem 1840 vyrostla později menší stavení, dosud obývaná. Původně sloužila jako sezónní obydlí, v patře byla i sýpka. V 19. století byla přestavěna víceméně do současné podoby. V tomto vývoji usedlosti může být viděn odraz změn Trojské kotliny.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

Ve dnech EHD 2011 otevřeno:
10.9.2011     10:00 – 14:00 hod.

V sobotu 10.9.2011 prohlídky s komentářem v 10:00, 11:00,  12:00 a 13:00 hodin.

Vstupné: zdarma

Bezbariérový přístup: ano - část objektu

Publikováno: 05.09.2011