Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Kultura a volný čas

Dny evropského dědictví v Troji

               

 

Dny evropského dědictví

Městská část Praha – Troja

18. září 2021

 

Zahájení dne památek v Troji proběhne 18.9. v 10:00 hodin před budovou Staré školy, kde se dnes nachází Dům integrované pomoci, Domov spokojeného stáří a Galerie U lávky.

Po celý den zde bude stát informační stánek MČ Praha – Troja, odpoledne na Dny evropského dědictví naváže akce Zažít město jinak.  

 

 

Osada Rybáře

Adresa:
Povltavská 21/42, Praha – Troja

Bývalá rybářská osada Rybáře, ze které se dochovalo pouze pár posledních stavení, byla prohlášena za památkovou zónu v roce 1991.

Její výjimečnost spočívá především v tom, že je posledním dokladem osad tohoto typu v Praze a okolí. Vznikla při východní zdi zámku Troja, pod Panským statkem. Skupina původně rybářských domků a drobných chalup a usedlostí. Leží jižně od rozlehlejšího trojského statku a má rozptýlené uspořádání. Původně se přimykala k severnímu břehu vltavského ramene a až do poloviny minulého století byl život a živobytí jejích obyvatel úzce svázán s řekou, nejpozději s provozem trojského přívozu.

Památková zóna zde byla vyhlášena v roce 1990 a poté byly některé objekty pod dohledem památkové péče zrekonstruovány. Jedná se zejména o starou trojskou školu, která dnes slouží jako Domov spokojeného stáří Q. Schwanka“, a vedlejší domek Plánských, darovaný obci jeho vlastníky a zrekonstruovaný jako Dům pro matky v tísni. Oba tyto zdařilé sociální projekty byly financovány hl. m. Prahou a zorganizovány MČ Praha – Troja. Nadace Q. Schwanka – Troja, město v zeleni vydala v roce 1997 podrobnou ilustrovanou publikaci věnovanou rybářské osadě.

Ve dnech EHD 2021 otevřeno:
18.9.2021 od 10:00 do 18:00 hod.

 

 

 

Usedlost Popelářka

Adresa:

Pod lisem 91/6

Praha 8, 182 00

Vinice Popelářka patřila k viniční soustavě, která obklopovala historické jádro Prahy a byla vytvořena za Karla IV.

Původní vinice s lisem náležela v 16. století Jakubu Popelářovi a po něm byla nazvána Popelářkou, stejný název se používal i pro přiléhající usedlost, která plnila mj. funkci viničního domu. Z písemných pramenů z roku 1755 je zřejmé, že tu již stál malý panský dům. Stavení v západním úpatí Černého kopce, při tramvajové trati v Trojské ulici, vzniklo zřejmě v první čtvrtině 19. století. Později získalo novogotickou úpravu, kterou si uchovalo dodnes. Majitelé Popelářky se často střídali. V roce 1860 se dostává do držení knížete Windischgrätze. Jeho syn ji ale brzy prodal Vlastenecké hospodářské společnosti, která zde v roce 1870 zakládá Pomologický ústav – jako nejstarší instituci tohoto druhu v Rakousko-Uhersku. Náležely k němu sady a vinice Popelářka o celkové rozloze přes 15 hektarů. Později zde vzniká i vinařská a ovocnářská škola. Usedlost Popelářka byla první správní budova ústavu. Hlavní náplní ústavu byla výchova vinařů a ovocnářů, která probíhala v ročních internátních kursech. Velmi známé a ceněné byly trojské sbírky ovocných plodin. Od roku 1890 vedl ústav ředitel Karel Němec, syn národní spisovatelky Boženy Němcové. Pod jeho vedením se ústav stal uznávanou institucí, která vychovala řadu odborně vzdělaných vinařů a zahradníků. Sám ředitel Karel Němec se stal ve svém oboru uznávanou autoritou v celých Čechách. Ústav byl zrušen koncem 30. let 20. století. Na místě jeho vinic a sadů vznikly čtvrtě rodinných domků a Elektrotechnický zkušební ústav.

Nový majitel provedl náročnou rekultivaci Černého kopce, obnovil zde vinici a v letošním roce dokončil také rekonstrukci usedlosti, která je dnes sídlem Vinařství Zilvar.

 

Ve dnech EHD 2021 otevřeno:
18.9.2021 v 10:30 a 13:00 hod. proběhnou komentované prohlídky částí usedlosti a vinicí. Prodejna vína bude otevřena do 16:00 hodin.

Vstupné: zdarma

 

 

 

Panský dvůr

Adresa:

Pod Havránkou 7/10
Praha – Troja, 171 00

Statek v sousedství bývalé osady Rybáře patřil k základnímu hospodářskému zázemí trojského panství.

Obytná budova po severní straně vstupní brány vznikla asi současně se zámkem, koncem 17.st. Protější budova, známá jako stará trojská pošta, patrně koncem 18. stol. Vleklé restituční spory. Hospodářský dvůr, postavený koncem 17. století Šternberky. Byl přestavěn na sklonku 18. století a opatřen v první třetině 19. století novou klasicistní bránou a přilehlou budovou. Areál byl intenzivně hospodářsky využíván, sídlila zde původně Trojská mlékárna, pak továrna na mucholapky, státní statek, sklady skláren Kavalier, byl zde obchod a v části dlouho trojská pošta, až došlo v komunistickém období k úplné devastaci.

Rekonstrukce a dostavba této památky byla dokončena v roce 2020.

 

Ve dnech EHD 2021 otevřeno:
18.9.2021 ve 12:30 hod. proběhne komentovaná prohlídka

Vstupné: zdarma

 

Viniční usedlost Salabka

Adresa:

K Bohnicím 2/57
Praha – Troja, 171 00

Viniční usedlost v Praze 7 - Troji. Usedlost je zřejmě nejstarší dochovanou v Troji, některé její stavební části pocházejí z přelomu 16. a 17. století. Průjezd ve dvoutraktové patrové obytné budově má klenbu zčásti valenou a zčásti segmentovou. Místnost v podlaží jižního traktu obsahuje dochovanou stlačenou valenou klenbu s párem výsečí. Dlažba je z buližníku a křemencových valounů.

Známým majitelem usedlosti byl Jan Kašpar Salaba. Již za jeho života byl zde vybudován zájezdní hostinec, vinný sklep a vinice, které byly (dle zápisů nalezených při rekonstrukci) osázeny burgundskými odrůdami révy vinné. První moderní rekonstrukce viniční usedlosti Salabka byla uskutečněná v padesátých letech 20. století, byl při ní objeven historický sklep, který je dnes využíván pro uskladnění a degustace vína z vlastní produkce. Do současné podoby byla Salabka rekonstruována mezi lety 2009 a 2014.

 

Ve dnech EHD 2021 otevřeno:
18.9.2021 ve 14:00 hod. proběhne komentovaná prohlídka usedlosti s vinicí

Vstupné: zdarma

 

 

Kaple sv. Václava

Adresa:
Podhoří 284, Praha – Troja

Kaplička vystavěna 1865 manželi Vrzákovými, tehdejšími majiteli Lysolaj.

1. písemná zmínka r. 1905 (in Ant. Podlaha: Posvátná místa Království českého). Absolutní devastace koncem 80. let minulého století, obnoveno 1996 Společností pro obnovu kaple sv. Václava a zvelebení kaple sv. Kláry v Praze-Troji. Nové vysvěcení proběhlo 27.6.1996 za účasti dnešního biskupa p. vikáře Václava Malého. Kaple je jednolodní, obdélná s oblým presbytářem, sanktusová věžička je vysoká 9 metrů. Loď je sklenuta plackou. Nad vstupem s kamenným ostěním a půlkruhovým oknem je trojúhelníkový tympanon. Měla samostatný přístup od hlavní cesty v Podhoří, dnes je přístupná pouze bočními cestami.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

Ve dnech EHD 2021 otevřeno:
18.9.2021 od 13:00 do 17:00 hod.

Vstupné: zdarma

 

 

Kaple sv. Kláry

Adresa:
Nad Trojským zámkem, Praha – Troja

Kaple vznikla jako součást zámeckého areálu, s vlastním zámkem byla kdysi spojena schodištěm.

Jednoduchá kaple na návrší nad zámkem byla postavena současně se zámkem, tedy někdy do roku 1685. Je zachycena na starých vyobrazeních zámku. Byla upravena ve 2. polovině 19. století a po požáru r. 1924, kdy dostala novou střechu se sanktusovou věžičkou. Interiér prostý, plochostropý. Kaple je obdélného půdorysu. Má sedlovou střechu se štítem na západní a valbou na východní straně.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

Ve dnech EHD 2021 otevřeno:
18.9.2021 od 13:00 do 19:00 hod.

Vstupné: dle platného ceníku BZ

Památka je součástí areálu Botanické zahrady hl. m. Prahy. Je přístupná po zaplacení běžného vstupného do venkovní expozice.

 

 

Trojský pivovar

Adresa:

U Trojského zámku

Praha – Troja, 171 00

O Trojském pivovaru se uvádí, že byl vybudován ve stejné době jako zámek, tedy na sklonku 17. století. Poprvé je ale zmiňován až v tereziánském katastru z poloviny 18. století. Svému původnímu účelu sloužil do konce století devatenáctého, kdy podlehl konkurenci.

Areál památkově chráněného Trojského pivovaru byl dlouhá léta uzavřen veřejnosti a od povodní v roce 2002 nevyužitý, zarostlý a zpustlý.

Noví majitelé budovy i dvůr vyklidili a otevřeli zde Art&food ZOOnu.

 

Ve dnech EHD 2021 otevřeno:
St – Pá od 15:00 do 22:00 hod.

So – Ne od 11:00 do 22:00 hod.

Vstupné: zdarma

 

Sloup

Viniční sloup

Adresa:
Trojská 162, Praha – Troja

Ozdobný viniční sloup z časů rozkvětu trojského vinařství z 18. století.

Původně stával v Trojské ulici nad křižovatkou u zámku, později přenesen na dnešní místo. Morový sloup z 16. století upomínal na hřbitov obětí ležících v rokli nad sloupem. Sloup zachránili před zničením po roce 1948 lidé z pražské Zoologické zahrady. Obnoveno péčí Nadace Quido Schwanka – Troja, město v zeleni r. 2002.

Památka běžně přístupná veřejnosti.

Publikováno: 06.09.2021