Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Kultura a volný čas

Dny evropského dědictví - 12.9.2009 - den otevřených památek

 Téma "Památky měřené časem"

 

Panský dvůr
 
Adresa:
Pod Havránkou 7, Praha -Troja
Statek v sousedství bývalé osady Rybáře patřil k základnímu hospodářskému zázemí trojského panství. Obytná budova po severní straně vstupní brány vznikla asi současně se zámkem,koncem 17.st. Protější budova, známá jako stará trojská pošta patrně konec 18. stol. Vleklé restituční spory. V současné době se připravuje projekt regenerace statku.
organizované prohlídky v sobotu 12. 9. v 14.00, 15.00 a 16.00 hodin s představením budoucího využití.
Vstupné: zdarma
Bezbariérový přístup: ano – část objektu

Kaple sv. Václava

Adresa:
Podhoří 284, Praha-Troja

Kaplička vystavěna 1865 manželi Vrzákovými, tehdejšími majiteli Lysolaj. 1.písemná zmínka 1905 (in Ant. Podlaha: Posvátná místa Království českého). Absolutní devastace koncem 80. let minulého století, obnoveno 1996 Společností pro obnovu kaple sv. Václava a zvelebení kaple sv. Kláry v Praze-Troji.
Památka běžně nepřístupná veřejnosti.
Ve dnech EHD 2009 otevřeno:
12. 9. 2009 10.00 - 16.00 hod.
Vstupné: zdarma
Bezbariérový přístup: ano - celý objekt
 
Trojský mlýn
    
Adresa:
Povltavská 5, Praha - Troja
Trojský mlýn zřejmě podtstaně staršího založení než zámecký areál, v jehož jihozápadním sousedství se nalézá. Svému účelu sloužil ještě v první polovině 19. století, kolem 1845 přestavěn na mohutnou sýpku.V mapách z r. 1846 je mlýnský odpadní kanál značen jako suchý, tedy se již nemlelo.
Památka zcela uzavřená veřejnosti.
Ve dnech EHD 2009 otevřeno:
12.9.2009 organizované prohlídky ve 12.00, 13.00 a 14.00 hodin
Vstupné: zdarma
Bezbariérový přístup: ano - část objektu
 
Kaple sv. Kláry
     
Adresa:
Nad Trojským zámkem, Praha-Troja
Kaple vznikla jako součást zámeckého areálu, s vlastním zámkem byla kdysi spojena schdištěm.
Památka běžně nepřístupná veřejnosti.
Ve dnech EHD 2009 otevřeno:
12.9.2009-13.9.2009 9.00 - 22.00 hod.
Vstupné: zdarma z venkovní expozice BZP ( za běžné vstupné)
Bezbariérový přístup: ano - celý objekt
 
Viniční dům s vinicí
    
Adresa:
Nádvorní 34, Praha-Troja
Vinice, jedna z posledních dochovaných, připomíná doby, kdy prakticky všechny vhodné svahy v teplé Trojské kotlině byly vinicemi. Trojské vinařství, které je nepochybně středověkého původu, po sobě zanechalo řadu památek v usedlostech i místních názvech. 19.st. epidemie révokazu, zbytky i poč.20.st.
Památka běžně přístupná veřejnosti.
otevřeno 10.00-19.00 hod.
Ve dnech EHD 2009 otevřeno:
12.9.2009-13.9.2009 10.00 - 23.00 hod.
Vstupné: zdarma z venkovní expozice BZP- vstupné)
Bezbariérový přístup: ano - celý objekt
 
Trojský zámek
 
Adresa:
U trojského zámku 1, Praha - Troja
Stavba raně barokního zámku Troja zahájena v roce 1679 hrabětem Václavem Vojtěchem ze Šternberka. Autorem projektu byl architekt francouzského původu Jean Baptiste Mathey. Nyní zámek spravuje Galerie hl. města Prahy. Stálé expozice: Věčné léto v římské vile, František Bílek v Troji (Oranžerie). Prohlídkový okruh bude zpestřen o běžně nepřístupné části zámku.
Památka běžně přístupná veřejnosti.
otevřeno út-čt, ne 10.00-18.00, pá 13.00-19.00 (zahrada 10.00-19.00), so 10.00-19.00 hod.
Ve dnech EHD 2009 otevřeno:
12.9. 2009-20.9.2009 10.00 - 18.00 hod.
Vstupné: za běžné vstupné
Bezbariérový přístup: ano - část objektu
 
Viniční sloup
     
Adresa:
Trojská 162, Praha-Troja
Ozdobný viniční sloup z časů rozkvětu trojského vinařství z 18. století. Původně stával v Trojské ulici nad křižovatkou u zámku, později přenesen na dnešní místo. Začátek stezky Quido Schwanka
Památka běžně přístupná veřejnosti.
otevřeno přístupna bez omezení
 

 DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2009

 

 

Publikováno: 07.09.2009