Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Kultura a volný čas

Dny evropského dědictví - 11.- 12.9.2010 - den otevřených památek

 

                    
Dny evropského dědictví
Městská část Praha  - Troja
11.-12. září 2010 včetně doprovodných akcí
 
Trojský zámek
Adresa:
U trojského zámku 1, Praha - Troja
Stavba raně barokního zámku Troja zahájena v roce 1679 hrabětem Václavem Vojtěchem ze Šternberka. Autorem projektu byl architekt francouzského původu Jean Baptiste Mathey. Nyní zámek spravuje Galerie hl. města Prahy. Stálé expozice: Věčné léto v římské vile, František Bílek v Troji (Oranžerie). Prohlídkový okruh bude zpestřen o běžně nepřístupné části zámku.
Památka běžně přístupná veřejnosti.
otevřeno út-čt, ne 10.00-18.00, pá 13.00-19.00 (zahrada 10.00-19.00), so 10.00-19.00 hod.
Ve dnech EHD 2010 otevřeno:
11.9. 2010-19.9.2010 10.00 - 18.00 hod.

Vstupné: za běžné vstupné
Bezbariérový přístup: ano - část objektu
 
 
Doprovodná akce
 
Trojské vinobraní

Datum a čas konání akce: 12.09.2010 10.30 – 20.00 hod.


Městská část Praha - Troja ve
spolupráci s Galerií hlavního města Prahy a Botanickou zahradou Praha pořádá tradiční setkání milovníků dobrého vína na severním nádvoří Trojského zámku. 12. ročník Trojského vinobraní opět nabídne nejen dobré víno z trojských vinic, vystoupení Slováckého krůžku, a zajímavý program pro děti ale též např. turnaj v petanque pro starší návštěvníky.
Program Trojského vinobraní 
Severní nádvoří:
10:30                                 zahájení slavnosti
11:00                                  úvodní slovo
11:15 – 11:45              divadlo Červený kohout
12:00 – 13:30              skupina IRIS historický tanec a šerm
14:00                                 uvítání návštěvníků, zahájení odpoledního bloku
14:15 – 19:00              Slovácký krúžek a cimbálovka
20:00                                 ukončení slavnosti
stan MČ Praha – Troja - Café Trojský zámek
- teplé a studené občerstvení
 
Jižní nádvoří:
malování pod vedením lektorky GHMP Lucie Haškovcové
15:00 koncert z repertoáru J.Rejchy a W.A.Mozarta hraje Pražské dechové kvinteto
 
zahrada
zámecké vinné sklepy-.. Cesta za pokladem..
program pro děti v zahradním bludišti
lukostřelba – kroket -klokaní boty – turnaj v petangue
více na www.mctroja.cz


Viniční dům s vinicí    
Adresa:
Nádvorní 34, Praha-Troja
Vinice, jedna z posledních dochovaných, připomíná doby, kdy prakticky všechny vhodné svahy v teplé Trojské kotlině byly vinicemi. Trojské vinařství, které je nepochybně středověkého původu, po sobě zanechalo řadu památek v usedlostech i místních názvech. 19.st. epidemie révokazu, zbytky i poč.20.st.
Památka běžně přístupná veřejnosti.
otevřeno 10.00-19.00 hod.
Ve dnech EHD 2010 otevřeno:
11.9.2010-12.9.2010 10.00 - 23.00 hod.

Vstupné: zdarma z venkovní expozice BZP (za běžné vstupné)
Bezbariérový přístup: ano - celý objekt
Kaple sv. Kláry      
Adresa:
Nad Trojským zámkem, Praha-Troja
Kaple vznikla jako součást zámeckého areálu, s vlastním zámkem byla kdysi spojena schodištěm.
Památka běžně nepřístupná veřejnosti.
Ve dnech EHD 2010 otevřeno:
11.9.2010-12.9.2010 9.00 - 20.00 hod.

Vstupné: zdarma z venkovní expozice BZP ( za běžné vstupné)
Bezbariérový přístup: ano - celý objekt
Panský dvůr
Adresa:
Pod Havránkou 7, Praha -Troja
Statek v sousedství bývalé osady Rybáře patřil k základnímu hospodářskému zázemí trojského panství. Obytná budova po severní straně vstupní brány vznikla asi současně se zámkem,koncem 17.st. Protější budova, známá jako stará trojská pošta patrně konec 18. stol. Vleklé restituční spory. V současné době se projednává projektová dokumentace regenerace statku.
organizované prohlídky v sobotu 11. 9. v 14.00 a 15.00 hodin s představením budoucího využití.
Vstupné: zdarma
Bezbariérový přístup: ano – část objektu
Trojský mlýn    
Adresa:
Povltavská 5, Praha - Troja
Trojský mlýn zřejmě podstaně staršího založení než zámecký areál, v jehož jihozápadním sousedství se nalézá. Svému účelu sloužil ještě v první polovině 19. století, kolem 1845 přestavěn na mohutnou sýpku.V mapách z r. 1846 je mlýnský odpadní kanál značen jako suchý, tedy se již nemlelo.
Památka zcela uzavřená veřejnosti.
Ve dnech EHD 2010 otevřeno:
11.9.2009 organizované prohlídky ve 12.00, 13.00 a 14.00 hodin
Vstupné: zdarma
Bezbariérový přístup: ano - část objektu
 
 
Viniční sloup     
Adresa:
Trojská 162, Praha-Troja
Ozdobný viniční sloup z časů rozkvětu trojského vinařství z 18. století. Původně stával v Trojské ulici nad křižovatkou u zámku, později přenesen na dnešní místo. Začátek stezky Quido Schwanka
Památka běžně přístupná veřejnosti.
otevřeno přístupna bez omezení
 
 
Kaple sv. Václava
Adresa:
Podhoří 284, Praha-Troja
Kaplička vystavěna 1865 manželi Vrzákovými, tehdejšími majiteli Lysolaj. 1.písemná zmínka 1905 (in Ant. Podlaha: Posvátná místa Království českého). Absolutní devastace koncem 80. let minulého století, obnoveno 1996 Společností pro obnovu kaple sv. Václava a zvelebení kaple sv. Kláry v Praze-Troji.
Památka běžně nepřístupná veřejnosti.
Ve dnech EHD 2010 otevřeno:
11. 9. 2010 10.00 - 18.00 hod.

Vstupné: zdarma
Bezbariérový přístup: ano - celý objekt
 
 
Zámecká zahrada Trojského zámku
Adresa:
U trojského zámku 1, Praha - Troja
Kompozice zahrady je italského typu, což dokládá konvergentní hlavní osa, řešení zahradních parterů, hvězdicové členění štěpnice i širší provázanost s okolní krajinou.
Památka běžně přístupná veřejnosti.
otevřeno út- ne 10.00-19.00
Ve dnech EHD 2010 otevřeno:
11.9. 2010-19.9.2010 10.00 - 19.00 hod.
v sobotu 11.9. komentované prohlídky ve 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hodin, sraz u jižní brány 
Vstupné: zdarma
Bezbariérový přístup: ano – celý objekt
 
Usedlost čp.13     
Adresa:
Pod Havránkou 13, Praha - Troja
Drobná řemeslnickozemědělská usedlost při ulici Pod Havránkou z konce 18.století nebo poč. 19. století, objekt tehdejší rybářské vesnice.
Památka běžně nepřístupná veřejnosti.
Ve dnech EHD 2010 otevřeno:
11.9.2010 10.00 - 16.00 hod.

Vstupné: zdarma
Bezbariérový přístup: ne

Všechny zpřístupněné památky na www.shscms.cz/ehd/cz/

Doprovodné akce Trojské vinobraní a Biograf Troja u vody na přiloženém souboru. 

Publikováno: 03.09.2010