Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Životní prostředí

Den Země v Troji 3. května 2012

  DOZVÍTE SE VÍCE

■o systému třídění, recyklaci a následném využívání odpadů v Praze

o pražských lesích a chráněných územích

 ■pro děti je připraveno mnoho soutěží a aktivit s ekologickou tématikou – životní cyklus výrobků, historie obalových materiálů, modelové třídění, doba rozkladu a recyklované výrobky

ukázky sběrných nádob a svozové techniky   
zdarma informace o přírodě, třídění odpadu a dalších  tématech včetně informačních materiálů.

 ■těšit se můžete také na ukázky elektromobilů a další atrakce

 pořádá Městská část Praha-Troja

ve spolupráci s odborem ochrany prostředí
Magistrátu hl. m. Prahy.

 

Ing. Daniela Smolová , referent životního prostředí

Publikováno: 27.04.2012