Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Aktuality

Den památek 19.9. v Troji

Dny evropského dědictví

Městská část Praha – Troja

12. – 20. září 2020

Zahájení dne památek v Troji proběhne 19.9. v 10:00 hodin před budovou Staré školy, kde se dnes nachází Dům integrované pomoci, Domov spokojeného stáří a Galerie U lávky.

Až do 14:00 hodin zde bude stát informační stánek MČ Praha – Troja.

 

Osada Rybáře

Adresa:
Povltavská 21/42, Praha – Troja

Bývalá rybářská osada Rybáře, ze které se dochovalo pouze pár posledních stavení, byla prohlášena za památkovou zónu v roce 1991.

Její výjimečnost spočívá především v tom, že je posledním dokladem osad tohoto typu v Praze a okolí. Vznikla při východní zdi zámku Troja, pod Panským statkem. Skupina původně rybářských domků a drobných chalup a usedlostí. Leží jižně od rozlehlejšího trojského statku a má rozptýlené uspořádání. Původně se přimykala k severnímu břehu vltavského ramene a až do poloviny minulého století byl život a živobytí jejích obyvatel úzce svázán s řekou, nejpozději s provozem trojského přívozu.

Památková zóna zde byla vyhlášena v roce 1990 a poté byly některé objekty pod dohledem památkové péče zrekonstruovány. Jedná se zejména o starou trojskou školu, která dnes slouží jako Domov spokojeného stáří Q. Schwanka“, a vedlejší domek Plánských, darovaný obci jeho vlastníky a zrekonstruovaný jako Dům pro matky v tísni. Oba tyto zdařilé sociální projekty byly financovány hl. m. Prahou a zorganizovány MČ Praha – Troja. Nadace Q. Schwanka – Troja, město v zeleni vydala v roce 1997 podrobnou ilustrovanou publikaci věnovanou rybářské osadě.

Ve dnech EHD 2020 otevřeno:
19.9.2020     10:00 – 14:00 hod.

 

Viniční sloup

Adresa:
Trojská 162, Praha – Troja

Ozdobný viniční sloup z časů rozkvětu trojského vinařství z 18. století.

Původně stával v Trojské ulici nad křižovatkou u zámku, později přenesen na dnešní místo. Morový sloup z 16. století upomínal na hřbitov obětí ležících v rokli nad sloupem. Sloup zachránili před zničením po roce 1948 lidé z pražské Zoologické zahrady. Obnoveno péčí Nadace Quido Schwanka – Troja, město v zeleni r. 2002.

Památka běžně přístupná veřejnosti.

 

Kaple sv. Kláry

Adresa:
Nad Trojským zámkem, Praha – Troja

Kaple vznikla jako součást zámeckého areálu, s vlastním zámkem byla kdysi spojena schodištěm.

Jednoduchá kaple na návrší nad zámkem byla postavena současně se zámkem, tedy někdy do roku 1685. Je zachycena na starých vyobrazeních zámku. Byla upravena ve 2. polovině 19. století a po požáru r. 1924, kdy dostala novou střechu se sanktusovou věžičkou. Interiér prostý, plochostropý. Kaple je obdélného půdorysu. Má sedlovou střechu se štítem na západní a valbou na východní straně.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

Ve dnech EHD 2020 otevřeno:
19.9.2020     13:00 – 19:00 hod.

20.9.2020 bude možné do kapličky nahlédnout přes mříž.

Vstupné: dle platného ceníku BZ

Památka je součástí areálu Botanické zahrady hl. m. Prahy. Je přístupná po zaplacení běžného vstupného do venkovní expozice.

 

Kaple sv. Václava

Adresa:
Podhoří 284, Praha – Troja

Kaplička vystavěna 1865 manželi Vrzákovými, tehdejšími majiteli Lysolaj.

1. písemná zmínka r. 1905 (in Ant. Podlaha: Posvátná místa Království českého). Absolutní devastace koncem 80. let minulého století, obnoveno 1996 Společností pro obnovu kaple sv. Václava a zvelebení kaple sv. Kláry v Praze-Troji. Nové vysvěcení proběhlo 27.6.1996 za účasti dnešního biskupa p. vikáře Václava Malého. Kaple je jednolodní, obdélná s oblým presbytářem, sanktusová věžička je vysoká 9 metrů. Loď je sklenuta plackou. Nad vstupem s kamenným ostěním a půlkruhovým oknem je trojúhelníkový tympanon. Měla samostatný přístup od hlavní cesty v Podhoří, dnes je přístupná pouze bočními cestami.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

Ve dnech EHD 2020 otevřeno:
19.9.2020     13:00 – 17:00 hod.

Vstupné: zdarma

 

Viniční usedlost Salabka

Adresa:

K Bohnicím 2/57
Praha – Troja, 171 00

Viniční usedlost v Praze 7 - Troji. Usedlost je zřejmě nejstarší dochovanou v Troji, některé její stavební části pocházejí z přelomu 16. a 17. století. Průjezd ve dvoutraktové patrové obytné budově má klenbu zčásti valenou a zčásti segmentovou. Místnost v podlaží jižního traktu obsahuje dochovanou stlačenou valenou klenbu s párem výsečí. Dlažba je z buližníku a křemencových valounů.

Známým majitelem usedlosti byl Jan Kašpar Salaba. Již za jeho života byl zde vybudován zájezdní hostinec, vinný sklep a vinice které byly, dle zápisů nalezených při rekonstrukci, osázený burgundskými odrůdami révy vinné. První moderní rekonstrukce viniční usedlosti Salabka byla uskutečněná v padesátých letech 20. století, byl při ní objeven historický sklep, který je dnes využíván pro uskladnění a degustace vína z vlastní produkce. Do současné podoby byla Salabka rekonstruována mezi lety 2009 a 2014.

Ve dnech EHD 2020 otevřeno:
19.9.2020     ve 13:00 hod. proběhne komentovaná prohlídka usedlosti s vinicí

Vstupné: zdarma

 

Panský dvůr

Adresa:

Pod Havránkou 7/10
Praha – Troja, 171 00

Statek v sousedství bývalé osady Rybáře patřil k základnímu hospodářskému zázemí trojského panství.

Obytná budova po severní straně vstupní brány vznikla asi současně se zámkem, koncem 17.st. Protější budova, známá jako stará trojská pošta, patrně koncem 18. stol. Vleklé restituční spory. Hospodářský dvůr, postavený koncem 17. století Šternberky. Byl přestavěn na sklonku 18. století a opatřen v první třetině 19. století novou klasicistní bránou a přilehlou budovou. Areál byl intenzivně hospodářsky využíván, sídlila zde původně Trojská mlékárna, pak továrna na mucholapky, státní statek, sklady skláren Kavalier, byl zde obchod a v části dlouho trojská pošta, až došlo v komunistickém období k úplné devastaci.

Letos v červenci byla dokončena rekonstrukce a dostavba této památky.

Ve dnech EHD 2020 otevřeno:
19.9.2020     v 11:30 a 12:30 proběhnou komentované prohlídky

Vstupné: zdarma

 

Trojský pivovar

Adresa:

U Trojského zámku

Praha – Troja, 171 00

O Trojském pivovaru se uvádí, že byl vybudován ve stejné době jako zámek, tedy na sklonku 17. století. Poprvé je ale zmiňován až v tereziánském katastru z poloviny 18. století. Svému původnímu účelu sloužil do konce století devatenáctého, kdy podlehl konkurenci.

Areál památkově chráněného Trojského pivovaru byl dlouhá léta uzavřen veřejnosti a od povodní v roce 2002 nevyužitý, zarostlý a spustlý.

Noví majitelé budovy i dvůr vyklidili a otevřeli zde Art&food ZOOnu.

 

Ve dnech EHD 2020 otevřeno:
So + Ne     10:00 – 19:00 hod.

Vstupné: zdarma

 

Publikováno: 16.09.2020