Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Časopis Troja » Ceník inzerce

Ceník inzerce v časopisu TROJA

celá strana   5 000,- Kč
1/2 strany cca 18,5 x 13 cm 2 500,- Kč
1/4 strany cca 9 x 13 cm 1 300,- Kč
1/8 strany cca 9 x 6,5 cm 600,- Kč
1/9 strany cca 8,5 x 5,8 cm 550,- Kč
1/12 strany cca 5,8 x 6,2 cm 400,- Kč
1/16 strany cca 2,9 x 9 cm 300,- Kč
1/24 strany cca 2,9 x 5,8 cm 200,- Kč

Městská část Praha-Troja je plátcem DPH, k uvedené ceně je třeba přičíst ještě 21 %. Ceny platí při dodání hotových podkladů. O zařazení a ceně speciálních reklamních projektů rozhoduje redakční rada.

Inzerovat lze za těchto podmínek:

Za obsahovou stránku inzerátů ručí inzerent. Při vyšším počtu zájemců rozhoduje časové pořadí objednávek. Vydavatel může odmítnout přijmout objednávku inzerce bez udání důvodu.

Inzeráty se podávají v konečné podobě na disketách, CD a DVD v sekretariátu Úřadu městské části nebo je můžete zaslat e-mailem na adresu info@mctroja.cz nebo redakce@mctroja.cz.

Jednorázová platba za jeho zveřejnění se platí předem.